ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Aktualności GMO

• Eksperci z dziedziny ochrony środowiska nie osiągnęli przedwczoraj w Brukseli porozumienia w sprawie dopuszczenia do rynku unijnego i uprawy nowego rodzaju kukurydzy modyfikowanej genetycznie MON 863.
• Prowadzone w Wielkiej Brytanii badania nad genetycznie modyfikowaną żywnością wykazały brak dowodów na szkodliwość roślin transgenicznych dla środowiska.
• Radni sejmiku małopolskiego przyjęli rezolucję w sprawie podjęcia działań w celu ustanowienia całego województwa obszarem wolnym od GMO.

Brak porozumienie co do dopuszczenia na rynek MON 863

Eksperci z dziedziny ochrony środowiska nie osiągnęli przedwczoraj w Brukseli porozumienia w sprawie dopuszczenia do rynku unijnego i uprawy nowego rodzaju kukurydzy modyfikowanej genetycznie MON 863.

Za dopuszczeniem głosowało 8 krajów, przeciw było 12 (w tym Polska i Włochy), wstrzymało się od głosu 5.

Kukurydza MON 863 jest kolejnym rodzajem genetycznie modyfikowanej kukurydzy biotechnologicznego koncerny Monsanto, który miałby być dopuszczony na unijny rynek.

We wrześniu tego roku Komisja Europejska zezwoliła na dopuszczenie na swój rynek odmiany MON 810 - odpornej na szkodniki owadzie (motyle, gł.: omacnicę prosowiankę). Jednak każde państwo może wprowadzić poprawkę do unijnej ustawy i zakazać uprawiania genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy mimo odgórnej zgody UE, co zrobiła już Austria i Włochy.

W nowej odmianie - MON 863 - modyfikacja nadaje odporność na larwy owadów żywiacych się korzeniami (rzędu Diabrotica), głównego szkodnika w Ameryce Północnej. Tak jak w przypadku MON 810 geny (Cry3Bb1) zostały pobrane z bakterii glebowej Bacillus thuringiensis.

(Info: Kukurydza z modyfikacją tego typu - polegającą na przeniesieniu do rośliny genów Cry od bakterii Bacillus thuringiensis, i nadająca odporność na szkodniki owadzie nazywana jest "kukurydzą Bt", oznaczenia MON 810, MON 863 są symbolami odmian wyprodukowanych przez koncern Monsanto.)


Uprawy GMO są *nieszkodliwe dla środowiska*

Prowadzone w Wielkiej Brytanii badania nad genetycznie modyfikowaną żywnością wykazały brak dowodów na szkodliwość roślin transgenicznych dla środowiska.

Transgeniczne rośliny - rzepak i buraki cukrowe odporne na herbicydy (środki chwastobójcze) były uprawiane na zmianę ze zwykłymi odmianami. Okazało się, że zachowują się one podobnie do tradycyjnych odmian i nie niszczą w glebie ziaren pewnych chwastów, stanowiących pożywienie dla ptaków i innych zwierząt.

Przeciwnicy GMO twierdzą, że badania nie są wiarygodne, ponieważ były prowadzone na polach eksperymentalnych, które różnią się od tradycyjnych.
W kwestii wpływy na środowisko są zdania, iż rośliny genetycznie modyfikowane mogą dokonywać inwazji na inne ekosystemy i wypierać inne gatunki, że rośliny z modyfikacjami nadającymi odporność na owady-szkodniki zabijają także inne gatunki, nie będące szkodnikami (np. motyle).


Małopolska obszarem wolnym od GMO

Radni sejmiku małopolskiego przyjęli rezolucję w sprawie podjęcia działań w celu ustanowienia całego województwa obszarem wolnym od GMO.

Mają nadzieję iż swoją rezolucją wpłyną na Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi aby ogłosiło Małopolskę obszarem wolnym od GMO.
W Polsce takim regionem jest już województwo podkarpackie (Bieszczady).

Źródło: Rzeczpospolita, BBCNews, Nasz Dziennik