ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Bioluminescencja

świecenie żywych organizmów.

Świecący kryl - BioluminescencjaBioluminescencja powstaje w wyniku enzymatycznej reakcji chemicznej polegającej na utlenianiu związku zwanego lucyferyną tlenem atmosferycznym w obecności enzymu - lucyferazy.

Z chemicznego punktu widzenia, lucyferyna i lucyferaza różnych gatunków moga być zupełnie odmiennymi związkami wykazującymi jednak podobne właściwości i działającymi w podobny sposób.

Reakcja wymaga dodatkowo udziału ATP i jonów magnezu. W wyniku utleniania powstaje cząsteczka w stanie wzbudzonym - oksylucyferyna, której przejście do stanu podstawowego wiąże się z emisją światła.

Przypuszcza się, że pojawienie się tego zjawiska jest związane ze zmianą składu chemicznego pierwotnej atmosfery Ziemi, w której zaczął występować tlen będący śmiertelna trucizną dla żyjących wtedy organizmów. Bioluminescencja stała się sposobem, w jaki mogły się go pozbyć.

Bioluminescencja może znaleźć zastosowanie w praktyce.
Dzięki rozwojowi inżynierii genetycznej udało się wyizolować z bakterii geny za nią odpowiedzialne, a następnie wszczepiono je roślinom nie posiadającym zdolności świecenia.
Otrzymano m.in. soję o świecących na niebiesko korzeniach, gdy odczuwa niedobór azotu. Prowadzone są dalsze badania nad wyhodowaniem roślin, które natężeniem i barwą światła informowałyby o swoich potrzebach i funkcjach życiowych.
Być może w przyszłości będzie można wykorzystać świecące rośliny do obsadzania poboczy dróg. np w Skandynawii już w średniowieczu znakowano ścieżki leśne świecącymi grzybami.

Świecąca meduza - Bioluminescencja