ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Biopaliwa w energetyce europejskiej

BiopaliwaEuropaBio (Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Biotechnologicznego) ogłosiła swoje stanowisko wobec ostatnich postanowień polityki energetycznej Unii Europejskiej. Stowarzyszenie przedstawiło swoją politykę odnośnie biopaliw pierwszej i drugiej generacji. Aby sprostać ambitnym zamierzeniom Unii Europejskiej, której dyrektywy chcą zwiększenia zużycia biopaliw do 5,75% w 2010 i do 10% w 2020 roku, konieczne będzie znaczne zwiększenie produkcji biomasy. Do osiągnięcia tego celu przyczynić się może zagospodarowanie pod uprawy terenów leżących odłogiem, nie będzie to jednak wystarczającym posunięciem.

Istotną, jeśli nie kluczową rolę w całym przedsięwzięciu powinien odegrać przemysł biotechnologiczny. Zaznacza się, że obok zwiększenia produkcji z hektara, istotnym celem jest podwyższenie jakości roślin uprawnych, poprzez zwiększenie zawartości olejów czy węglowodanów używanych do fermentacji, co osiągnąć można technikami nowoczesnej uprawy oraz biotechnologii.
Jednak szczególne znaczenie biotechnologia (przemysłowa) mieć będzie w produkcji biopaliw drugiej generacji (czyli wytwarzanych z odpadów organicznych, drewna, trawy itp.). Jej zadaniem będzie produkcja enzymów zdolnych z wysoką wydajnością rozkładać hemiceluloze i celulozę.

Zalecenia EuropaBio wzywają także UE do podjęcia inicjatyw propagujących użycie biopaliw oraz popierających rozwój aktualnych technologii pierwszej generacji w kierunku tych bardziej zaawansowanych (drugiej generacji).

EuropaBio (ang. The European Association for Bioindustries) jest stowarzyszeniem, które za cel stawia sobie reprezentowanie europejskiego przemysłu biotechnologicznego w polityce europejskiej oraz jego promocję. Zrzesza zarówno firmy o zasięgu międzynarodowym, jak i narodowe stowarzyszenia biotechnologiczne, reprezentujące małe i średnie firmy.

Unia Europejska traktuje biopaliwa jako istotny wkład w ochronę środowiska, a szczególnie czynnik ograniczający emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Jako powstające z biomasy, a więc źródła odnawialnego, są ważnym substytutem dla benzyny i oleju napędowego oraz mogą utorować drogę innym alternatywnym rodzajom paliwa. Polityka Unii jest także motywowana rosnącymi cenami ropy naftowej i związanym z tym wzrostem kosztów transportu.

Najbardziej popularnymi biopaliwami są aktualnie biodiesel (produkowany z roślin oleistych, np. rzepaku) oraz bioetanol (uzyskiwany z cukru i roślin bogatych w skrobię, np. zbóż). Mogą być używane w standardowych silnikach, gdy stanowią niewielką domieszkę do tradycyjnych paliw, lub w silnikach specjalnie przystosowanych, w przypadku mieszanek o wyższej ich zawartości.

W Polsce kwestie dotyczące biopaliw reguluje obecnie "Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych".W ciągu ostatniego roku do paliw dodano ok. 1% biopaliwa, głównie bioetanolu. W przyszłości ilość ta ma ulec zwiększeniu – w przyszłym roku do przynajmniej 3,45%, co spotyka się z silnym oporem lobby naftowego. Firmy produkujące biopaliwa narzekają natomiast na zbyt niskie ulgi od nałożonej na nie akcyzy.

Źródła:
1. Bionity.com: European biotech industry releases policy on Biofuels in Europe, 21.08.2007.
2. Biotechnolog.net: EuropaBio ogłasza swoje stanowisko na temat polityki energetycznej w Europie,, 21.08.2007.
3. Infobus Portal Transportu Publicznego
4. EuropaBio The European Association for Bioindustries
5. European Comission Agriculture and Rural Development: An EU Strategy for Biofuels , dn. 22.08.2007.

Komentarze

Paweł | 2007-08-28 00:00:00
Jak dla mnie biotechnologia nie będzie tu kluczowym rozwiązaniem ale jedynym możliwym.
Biopaliwa nie są tak całkiem ekologiczne i ekonomiczne. Na większą skale mogą powodować więcej kłopotów niż pożytku. Przede wszystkim wymagają powierzchni pod uprawę. Już pojawiają się poważne zarzuty dla Brazylii, która znacząco zwiększa obszary uprawne trzciny cukrowej, soji kosztem naturalnych lasów deszczowych czy terenów trawiastych. Podobne zarzuty padły pod adresem Indonezjii gdzie powstają olbrzymie plantacje palm olejowych. W obu tych przypadkach przy okazji obrywają mali rolnicy, wysiedlani z ich rodzimych działek przez wielkie kampanie. W miejscach gdzie o pozyskanie nowych ziem trudno przemysł biopaliw zaczyna konkurować o materiały z przemysłem żywnościowym. W Polsce wynikiem tego są wysokie ceny rzepaku, we Włoszech dotyczy to bardzo poszukiwanej przez przemysł makaronowy pszenicy odmiany durum. W całej Unii Europejskiej szybko rosną ceny kukurydzy. Kryzysem i strajkami ludności okazało się przekierowanie upraw kukurydzy na biopaliwa w Meksyku. W niektórych rejonach, ceny ziarna kukurydzy, będącej podstawą wyżywienia zwłaszcza biedniejszej części społeczeństwa, poszybowały o kilkaset procent w górę. Problem ten jest bardzo znaczący. Skoro problemy z pozyskaniem surowców zaczynają się już teraz gdy udział biopaliw sięga 3-4% co będzie dalej? Coraz częściej mówi się o potrzebie sprowadzania surowców czy oleju spoza granic UE. Stany Zjednoczone już podpisały kontrakty z Brazylią czy Meksykiem na wspólne rozwijanie tego rynku. Jednak na dłuższą metę tradycyjne uprawy zdają się nie rozwiązywać problemu. Wraz z wzrostem zapotrzebowania będą rosły ceny surowców, a wolnych obszarów pod zasiewy nie ma, aż tyle aby zaspokoić całe nasze potrzeby. Natomiast na spokojne przyjęcie przez ludność wzrostu ceny żywności dla potrzeb rozwoju rynku biopaliw nie ma co liczyć. I tu potrzebna jest biotechnologia. Jednym z pomysłów jest koszenie olbrzymich obszarów trawiastych na preriach w środkowych USA czy stepów Wschodniej Europy. Ale potrzeba wydajnych systemów rozkładu zawartej w niej celulozy. Innym pomysłem jest wykorzystanie bioreaktorów z mikroskopowymi glonami, algami. Mikroorganizmy takie można by dodatkowo zmodyfikować w celu uzyskania lepszych bikomponentów do produkcji biopaliw. Pomysłów jest wiele. W każdym bądź radzie należy je szybko rozwijać. Inaczej biopaliwa po szybkim rozkwicie grozi równie szybkie załamanie.
Więcej informacji o kłopotach z biopaliwami na http://www.energiaodnawialna.republika.pl/biomasa01.html

bt | 2007-08-29 00:00:00
pisze sie "soi";p

MOLAS | 2007-09-08 00:00:00
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam, również w imieniu pana profesora Adama Kupczyka z
SGGW, na IV Międzynarodową Konferencję BIOPALIWA szansą dla Polski/Dni
Ślazowca, która odbędzie się na SGGW w Warszawie, w dniach 27-28 września
2007. Wstępny program konferencji znajduje się na mojej stronie www.bni.com.pl
Gościmy prelegentów ze Szwecji, Węgier, Niemiec i oczywiście z Polski.
Honorowy Patronat objął JE Rektor SGGW Pan profesor Tomasz Borecki.

Koszt uczestnictwa i reklamy dla firm, które wystawią urządzenia z branży
odnawialnych źródeł energii wynosi ZERO złotych. Dla pozostałych koszt
uczestnictwa lub/i reklamy wynosi 122 złote brutto.

W czasie naszej konferencji dojdzie prawdopodobnie do ogłoszenia, przez
amerykańską firmę, planu wybudowania w Polsce nowej fabryki biodiesla z
rzepaku o zdolności produkcyjnej 300.000 ton rocznie.

z poważaniem

Roman Molas
Organizator Konferencji