ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

CITTRU: Zainteresowanie edukacją łączącą naukę i biznes

Pierwsze półrocze tego roku charakteryzowało się znaczącym wzrostem zainteresowania szkoleniami organizowanymi przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU). Ta jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzyła atrakcyjną ofertę edukacyjną przeznaczonych dla zróżnicowanych adresatów: przedsiębiorstw oraz środowiska naukowego.

Znaczącą pulę szkoleń stanowiły specjalistyczne zajęcia dla firm. Trenerzy CITTRU realizują między innymi cykl szkoleń dla Bahlsen Sweet, potentata branży spożywczej. Warsztaty mają za zadanie rozwijać pro-innowacyjne kompetencje pracowników. Prowadzone są m.in. z takich zagadnieniach jak: myślenie procesowe oraz generowanie nowatorskich rozwiązań. Wart podkreślenia jest fakt, iż szkolenia nie są przeznaczone jedynie dla kadry menadżerskiej, ale biorą w nich udział 345 pracownicy wszystkich działów.

Jednym z pierwszych efektów, zawartego w marcu br., porozumienia miedzy Uniwersytetem Jagiellońskim i koncernem farmaceutycznym Pliva było zorganizowanie przez CITTRU szkoleń z zakresu chemii analitycznej. Zajęcia prowadzą naukowcy z Wydziału Chemii UJ w takich specjalistycznych dziedzinach jak: analiza termiczna lub rentgenowska dyfraktometria proszkowa w badaniach preparatów.

O sukcesie przeprowadzonego dotychczas zajęć laboratoryjnych oraz wykładów świadczyć mogą opinie uczestników. Twierdzą oni m.in.: Było to jedno z bardziej przydatnych szkoleń, w jakich uczestniczyłam albo To szkolenie, które rzeczywiście ułatwi pracę. Kolejne kursy planowane są na wrzesień
CITTRU wychodzi także naprzeciw potrzebom wyspecjalizowanych instytucji okołobiznesowych. Przykładem takiej inicjatywy jest zorganizowane 29 maja br. szkolenie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego tematem było „Prawo własności intelektualnej”. Trenerami byli współpracujący z CITTRU pracownicy naukowi Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ.

Od ponad 2. lat CITTRU z powodzeniem realizuje szkolenia dla studentów i absolwentów: pomysłodawców innowacyjnych firm. Zajęcia te odbywające się pod hasłem „Zostań Skutecznym Przedsiębiorcą”, koncentrują się na praktycznej wiedzy niezbędnej do założenia i rozwijania biznesu, obejmując m.in. takie zagadnienia jak: biznesplan, finansowanie innowacji, marketing i negocjacje, rejestracja i organizacja firmy oraz wiele innych. W tym roku, w dwóch turach, uczestniczyło w nich ponad 40 osób.

Kolejnymi adresatami szkoleniowych zamierzeń CITTRU są doktoranci i młodzi pracownicy naukowi UJ. Na organizowanych specjalnie dla nich czerwcowych Warsztatach Innowacyjności mówiono o rozwoju pasji naukowych, kreatywności oraz multidyscyplinarności i integracji badań. Jedna z uczestniczek, doktorantka z Wydziału Lekarskiego UJ, tak podsumowuje to wydarzenie: Warsztaty pozwoliły mi otworzyć się na inne idee. Poleciłabym je innym wszystkim naukowcom, którzy chcą kształtować swoje pomysły korzystając z wiedzy z różnych dziedzin".
Znaczącą część aktywności CITTRU stanowi też zarządzenie projektami realizowanymi w ramach funduszy strukturalnych. Korzystając ze swej wiedzy i doświadczenia obejmującego koordynacją ponad 20 projektów, pracownicy CITTRU zorganizowali warsztaty dla naukowców UJ, zainteresowanych ubieganiem się o europejskie fundusze na badania i wdrożenia. W zajęciach odbywających się od maja do lipca 2007 uczestniczyło ponad 120 osób.

Jak twierdzi Krystian Gurba odpowiedzialny w CITTRU za szkolenia dotyczące własności intelektualnej: „Oferujemy ciekawe moduły szkoleniowe w zakresie innowacyjności i transferu technologii, prawa i zarządzania własnością intelektualną oraz finansowania innowacji”.

Jesienią br. ruszy cykl szkoleń przeznaczonych dla zespołów badawczych złożonych z naukowców UJ. Celem CITTRU jest przekazanie pracownikom naukowym podstawowych informacji o sposobach najlepszego wykorzystania tworzonych przez nich innowacji. W listopadzie br. odbędą się też obfitujące w różnorodne warsztaty i prezentacje Dni Przedsiębiorczości dla studentów i doktorantów.

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003r. Zadaniem tej jednostki jest wspieranie transferu technologii, promocja przedsiębiorczości akademickiej oraz aplikowanie o fundusze na strategiczne inwestycje UJ, także te związane z rozwojem przedsiębiorczości. Działalność CITTRU to miedzy innymi Innowacyjna Baza Danych, gromadząca i udostępniająca informacje o uniwersyteckich ekspertach, projektach i aparaturze, zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami a firmami, wprowadzenie regulacji oraz doradztwa w zakresie ochrony własności intelektualnej i tworzenia firm, edukacja pro-przedsiębiorcza, współpraca międzynarodowa, wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na innowacyjne badania.

CITTRU:
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków
e-mail: cittru@uj.edu.pl, www.cittru.uj.edu.pl

Informacje prasowe:
Piotr Żabicki
012 663 38 35, e-mail: piotr.zabicki@uj.edu.pl