ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Fotoreaktywacja

Reakcja polegająca na usunięciu uszkodzenia powstałego ekspozycją DNA na promieniowanie UV o długości fali 200 – 300 nm wykorzystując energię dostarczaną przez promieniowanie o długości fali 300 – 500 nm, a więc przez długofalowy UV lub światło widzialne (system obecny w E. coli, S. cerevisiae).

Reakcja fotoreaktywacji polega na wiązaniu się enzymu z produktem (dimer pirymidynowy) na etapie niezależnym od światła widzialnego, po czym następuje absorpcja fotonu światła widzialnego, która powoduje rozszczepienie dimeru, odtworzenie pirymidyn i dysocjację enzymu.
Reakcja rozszczepiania dimerów najefektywniej przebiega w stosunku do dimeru T:T, a najmniej efektywnie w stosunku do C:C.