ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Geny myśli samobójczych

Specyficzne zmiany w dwóch genach są związane z występowaniem myśli samobójczych, pojawiających się u ludzi przyjmujących leki antydepresyjne. W zależności od tego jaki zestaw kopii genów odziedziczymy, prawdopodobieństwo wystąpienia takich myśli zwiększa się 2 do 15 razy. Uważa się, że około 1% dorosłych pacjentów posiada wysokie genetyczne ryzyko, 41% ryzyko podwyższone, a 58% niskie. Badania te zostały opublikowane w październikowym wydaniu The American Journal of Psychiatry.

Ryzyko to wzrasta proporcjonalnie jeśli taka osoba posiada dwie kopie genów. Oba geny odpowiedzialne są za komponenty mózgowego systemu przekaźnikowego glutaminianu, który jak ostatnie badania sugerują jest powiązany z odpowiedzią na leki antydepresyjne.

Ogólnie, u około 6% z 1915 przebadanych pacjentów z depresją zanotowano myśli samobójcze podczas przyjmowania antydepresantów. Prawdopodobieństwo wystąpienia myśli samobójczych wzrosło do 36% u paru pacjentów posiadających obie kopie genów; 59% pacjentów mających myśli samobójcze miało przynajmniej jedną z kopii.

„Dane te sugerują, że genetyka może wkrótce pomóc w zindywidualizowaniu leczenia depresji” mówi dyrektor NIMH (National Institute of Mental Heath) Thomas R. Insel. „W przyszłości, mam nadzieję, testy genetyczne będą mogły pomóc lekarzom w zidentyfikowaniu tych pacjentów, u których istnieje wysokie ryzyko wystąpienia myśli samobójczych podczas stosowania terapii lekami antydepresyjnymi oraz którzy wymagają ścisłego monitorowania lub leczenia alternatywnego.” mówi J. McMahon z NIMH. „To powinno pozwolić na skupienie się na większości pacjentów, ponieważ najlepszą drogą do zapobiegania samobójstwom jest leczenie depresji.”

W swoich złożonych badaniach zespół McMahona przeprowadził badania materiału genetycznego pochodzącego od 1915 dorosłych osób z depresją. Pacjenci byli leczeni selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), citalopramem. Naukowcy szukali powiązania pomiędzy doniesieniami pacjentów o myślach samobójczych a ponad 700 miejscami 68 podejrzanych genów, gdzie litery kodu genetycznego różniły się u poszczególnych osób, tworząc różne wersje tego samego genu.

Naukowcy odkryli, że określone kopie dwóch genów kodujących receptory glutaminianu, występują częściej u pacjentów cierpiących na myśli samobójcze. Jak te nowo zidentyfikowane wersje wpływają na pracę receptorów glutaminianu powodując wzrost ryzyka do tej pory nie zostało odkryte. Nadal również nie wiadomo czy odkrycie to można generalizować na wszystkie antydepresanty.

Ludzie zazwyczaj dziedziczą dwie kopie genów, po jednej od każdego z rodziców, tak więc niektórzy ludzie posiadają dwie różne wersje podczas gdy inne posiadają dwie te same. Tylko 1% badanych osób ma wysokie ryzyko wystąpienia myśli samobójczych podczas przyjmowania citalopramu, z powodu posiadania dwóch kopii wersji wysokiego ryzyka genu GRIK2 jednocześnie z lub bez żadnej kopii wersji genu GRIA3. U około 41% osób występuje podwyższone ryzyko ponieważ posiadają jedną lub dwie kopię wersji genu GRIA3, a nie posiadają żadnej kopii wersji GRIK2. U większości pacjentów (58%) genetyczne ryzyko wystąpienia myśli samobójczych jest niskie.
U osób posiadających wersję genu receptora kainianu, GRIK2, nastąpił wzrost prawdopodobieństwa myśli samobójczych ponad 8-krotnie. U pacjentów posiadający wersję genu receptora AMPA, GRIA3, nastąpił wzrost prawdopodobieństwa myśli samobójczych prawie 2-krotnie. Około 1% osób badanych posiadało obie wersje genów wysokiego ryzyka, co zwiększało prawdopodobieństwo 15-krotnie – jednak dotyczyło to jedynie 11 osób, wśród których jedynie u czterech pojawiły się myśli samobójcze.

Żadna ze zmienionych wersji genów nie była związana z próbą samobójczą. To sugeruje, że zmienione geny są specyficzne jedynie dla myśli samobójczych, które pojawiają się podczas leczenia antydepresantami. Ponad 40% osób u których wystąpiły myśli samobójcze nie posiadało żadnej z dwóch wersji genów, co wskazuję na to że inne geny oraz czynniki środowiskowe mają również duży wpływ na ich wystąpienie.

Źródło:
National Institutes of Health (NIH): Genes Linked to Suicidal Thinking During Antidepressant Treatment, Sep 27, 2007

Komentarze

Hardcorenovy | 2007-10-04 00:00:00
Hehe zidentyfikujcie geny odpowiedzialne za babskie handry

Souichi_Tomoe | 2007-10-05 00:00:00
Hehehe, gen emo :>