ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

III Kongres Biotechnologii w Poznaniu

O zastosowaniach biotechnologii w ochronie zdrowia, środowiska i żywności, biotechnologii przemysłowej, biotechnologii zwierząt i roślin, produkcji i zastosowaniu biopolimerów, biokatalizatorów i biomateriałów będą rozmawiać uczestnicy III Krajowego Kongresu Biotechnologii, który odbędzie się w dniach 9-12 września 2007 w Poznaniu.

Kongres otworzy Dzień Biotechnologa. Przedpołudniowe referaty koncentrować się będą m.in. na zagadnieniach dotyczących zastosowania roślinnych struktur tkankowych, metod izolowania DNA czy najnowszych trendów w leczeniu nowotworów.

Dwudniowa tura referatów plenarnych poświęcona będzie m.in. patentowaniu wynalazków biotechnologicznych, różnym problemom genomiki, biotechnologii środowiskowej i biotechnologii ścieków, biopaliwom. Przewidziano także prezentację (polskich i europejskich) platform technologicznych, referaty na temat transgenezy zwierząt oraz różnych aspektów biotechnologii farmaceutycznej, medycznej i kosmetologicznej, biotechnologii żywności, biotechnologii zwierząt i produkcji biomateriałów.

W ostatnim dniu Kongresu odbędzie się Forum Młodych Biotechnologów na temat edukacji biotechnologów i edukacji społeczeństwa, skierowane głównie do studentów, doktorantów i młodych absolwentów pod hasłem "Jak zaprzyjaźnić społeczeństwo z biotechnologią?"

Głównym organizatorem Kongresu jest Komitet Biotechnologii przy Polskiej Akademii Nauk.

Źródło:
PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski