ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes
Komórki macierzyste

Komórki macierzyste

Kontrolowana specjalizacja komórek macierzystych w neurony

Świat nauki wiąże ogromne nadzieje na wykorzystanie komórek macierzystych w leczeniu nieuleczalnych dotąd chorób. Jednak same, wyizolowane z organizmu komórki macierzyste nie różnią się znacząco od każdej innej komórki. To otoczenie, w jakim się znajdują i z którego odbierają sygnały kierujące ich rozwojem ma kluczowe znaczenie w ich potencjalnym zastosowaniu. Dotychczas naukowcy nie potrafili odtworzyć w warunkach in vitro kaskady sygnałów sterujących różnicowaniem się komórek macierzystych. Niedawno, pierwszy raz udało się pokierować różnicowaniem się embrionalnych komórek macierzystych w neurony ziarniste implantując je w odpowiedni region mózgu myszy.

Nowy mechanizm podziału komórek macierzystych

komórki macierzyste, nerwoweZaburzenia w podziałach komórek mogą skutkować niekontrolowaną proliferacją, która jest podłożem rozwoju nowotworów. Komórki macierzyste, których podstawowym elementem trwania są podziały komórkowe mają ten proces niezwykle precyzyjnie kontrolowany. Jednak czasem i w ich przypadku zdarzają się pomyłki i niekontrolowane podziały, co sprawia że są wtedy bardziej podobne do śmiercionośnych komórek nowotworowych. Badania nad neuronalnymi komórkami macierzystymi u muszki owocowej ujawniły mechanizm zarządzający tymi podziałami. Może mieć to potencjalne zastosowanie w walce z nowotworami.

Przełom w hodowli ludzkich neuronów

Dojrzałe neuronyUdało się wyhodować dojrzałe neurony z komórek prekursorowych wyizolowanych ze skóry dorosłego człowieka. To odkrycie może stanowić znaczący przełom w walce z chorobami neurodegeneracyjnymi. Wyniki badań opublikowano w lutowym numerze Journal of Cellular Physiology.

Komórki macierzyste z płynu owodniowego

Znaleziono komórki macierzyste w płynie owodniowym otaczającym płód w łonie matki. Podobnie do embrionalnych komórek macierzystych szybko się dzielą, ale już nie przekształcają się w nowotwory. W doświadczeniach na myszach wykazano, że są multipotencjalne - mogą przekształcać się w wiele różnych tkanek. Wyniki badań opublikowano w Nature Biotechnology.

Brytyjski zakaz tworzenia embrionalnych hybryd?

ZarodekTrzy brytyjskie grypy badawcze wnioskowały o zgodę na badania, w toku których tworzone miały być embrionalne hybrydy. Zarodki miały powstać w wyniku wprowadzenia ludzkiego jądra komórkowego do komórki jajowej krowy lub królika wcześniej pozbawianej własnego jądra. Zdaniem naukowców, taka krzyżówka byłaby obfitym źródłem komórek macierzystych dla badań nad nowymi sposobami leczenia takich chorób jak Alzheimer czy Parkinson. Nieoczekiwanie, bardzo liberalny Urząd do Spraw Płodności i Embriologii (HFEA) regulujący tego typu badania najprawdopodobniej nie zgodzi się na nie.

Klonowanie terapeutyczne dozwolone w Australii

Embrionalne komórki macierzysteAustralijski parlament wydał zgodę na klonowanie terapeutyczne i badawcze ludzkich zarodków. To one są źródłem embrionalnych komórek macierzystych, komórek, które potencjalnie mogą przekształcać się w każdy rodzaj komórek ludzkiego organizmu. Zdaniem zwolenników w ten sposób będzie można w przyszłości leczyć wiele nieuleczalnych dzisiaj schorzeń, jak choroba Alzheimera, Parkinsona, cukrzycę, czy uszkodzenia rdzenia kręgowego. Przeciwnicy podkreślają problemy etyczne jakie wiążą się z tymi badaniami.

Polskie NIE dla komórek macierzystych z ludzkich embrionów

Przygotowany jest już projekt nowych regulacji prawnych zakazujących na terenie Polski jakichkolwiek badań na komórkach macierzystych pochodzących z ludzkich zarodków. Ministerstwo Zdrowia chce, żeby nowe przepisy weszły w życie z początkiem 2007 roku - czytamy w "Naszym Dzienniku".

Komórki macierzyste naprawiają uszkodzony rdzeń kręgowy

Sparaliżowanym szczurom komórki macierzyste pomogły w naprawie uszkodzenia rdzenia kręgowego. Dotychczasowe eksperymenty nigdy nie potrafiły przewidzieć dokładnego kierunku wzrostu nerwów, tym razem udało się go wymusić w stronę zgodną z oczekiwaniami naukowców.

Żabie zarodkowe komórki macierzyste podobne do ludzkich

Żaba szponiasta Xenopus laevis, często spotykana w domowych akwariach, także w Polsce i jeden z modelowych organizmów badań nad rozwojem kręgowców. Teraz ma szansę stać się dostarczycielem zarodkowych komórek macierzystych. W ten sposób mogły by być łatwiej i mniej kontrowersyjnie dostępne.

Komórki macierzyste lekarstwem na anemię sierpowatą

Naukowcy z Memorial Sloan-Kettering Cancer Center po raz pierwszy zastosowali terapię genową za pomocą komórek macierzystych oraz interferencyjnego RNA do leczenia anemii sierpowatej.

1234567