ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Komplementarne pary zasad (Komplementarność zasad)

pary zasad występujące w przeciwległych łańcuchach dwuniciowej cząsteczki DNA, połączone wiązaniami wodorowymi.

Adenina łączy się komplementarnie za pomocą dwóch wiązań wodorowych z tyminą, a cytozyna, za pomocą trzech, z guaniną. Stosunek C:G oraz A:T wynosi więc w cząsteczce DNA: 1. Nici (łańcuchy) DNA są ułożone względem siebie antyrównolegle.

Fragment dwuniciowej cząsteczki DNA:

5*-CGGCATTAGCATTACGGAATCGAT-3* - jedna nić
3*-GCCGTAATCGTAATGCCTTAGCTA-5* - druga, komplementarna do niej.

Nici są połączone między sobą wiązaniami wodorowymi.
Pomiędzy C:G - potrójne, pomiędzy A:T - podwójne.