ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Kontrola produktów w zakresie zawartości GMO

W dniach 8-30 listopada 2004 JHARS przeprowadziło kontrolę artykułów spożywczych pod kątem zawartości organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
Kontrola wykazała, że izolaty i koncentraty białka sojowego oraz w mniejszym stopniu mąka sojowa i kukurydziana, były najczęściej wprowadzanymi na polski rynek artykułami rolno – spożywczymi potencjalnie zawierającymi produkt GMO.

Kontrola objęła artykuły spożywcze potencjalnie zawierające produkt GMO, pochodzące ze 100 przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie importu i dystrybucji surowców oraz wyrobów gotowych, producentów przetwarzających te surowce, a także przedsiębiorców konfekcjonujących importowane surowce i wyroby gotowe, m.in.:
hurtownie spożywcze, zakłady piekarnicze, zakładów produkujących wyroby kulinarne typu kluski, pyzy, kopytka, kotlety sojowe, pasty, pasztety sojowe, napoje sojowe, itp., zakłady mięsne, przetwórnie owoców i warzyw, zakłady produkujące chrupki kukurydziane, koncentraty spożywcze, popcorn, zbożowe wyroby śniadaniowe.

Celem kontroli była ocena zakresu stosowania przez producentów artykułów spożywczych surowców genetycznie zmodyfikowanych, ze szczególnym uwzględnieniem:
- prawidłowości znakowania przeznaczonych do obrotu produktów zawierających GMO , składających się z GMO lub wyprodukowanych z GMO,
- przestrzegania przez użytkownika GMO obowiązku przekazywania i przechowywania wymaganej dokumentacji dotyczącej surowców i wyrobów gotowych zawierających produkt GMO,
- przestrzegania przez użytkownika GMO obowiązku monitorowania zagrożeń wynikających z obrotu,
- sposobu składowania i transportu produktów zawierających GMO, składających się z GMO lub wyprodukowanych z GMO, zapewniającego zachowanie właściwej jakości handlowej w/w produktów oraz zapobiegającego kontaminacji GMO.

Przedmiotem oceny były:
- nasiona soi przeznaczone do produkcji żywności oraz przetwory sojowe,
- produkty, w skład których wchodzą nasiona soi oraz ich pochodne,
- ziarno kukurydzy przeznaczone do produkcji żywności oraz przetwory kukurydziane,
- produkty, w skład których wchodzi ziarno kukurydzy oraz jego pochodne.

Kontrola wykazała, że izolaty i koncentraty białka sojowego oraz w mniejszym stopniu mąka sojowa i kukurydziana, były najczęściej wprowadzanymi na polski rynek artykułami rolno – spożywczymi potencjalnie zawierającymi produkt GMO.
Produkty wyprodukowane na bazie soi, w tym koncentraty i izolaty białka sojowego, a także mąka sojowa i śruta sojowa oraz nasiona soi znajdujące się w obrocie, były deklarowane przez przedsiębiorców jako wolne od modyfikacji genetycznych, w tym ponad 99% posiadało certyfikat (Solae Europe, Cerestar, Gene Scan Gmbh, Solbar) potwierdzający ten fakt.
W przypadku ziarna kukurydzy i jej przetworów, ponad 84% wszystkich produktów wprowadzonych do obrotu deklarowanych jako wolne od GMO posiadało certyfikat (Solae Europe, Cerestar, Gene Scan Gmbh, Solbar) potwierdzający, iż dany produkt nie jest genetycznie zmodyfikowany, w tym ponad 99% kukurydzy konserwowej, grysu i mąki kukurydzianej oraz 100% skrobi kukurydzianej.
Podczas kontroli znakowania 304 partii produktów reprezentujących masę 12 990 ton stwierdzono 186 partii reprezentujących 146,5 ton nie posiadających żadnej informacji nt. zawartości produktu GMO, co stanowiło zaledwie ponad 1% masy wszystkich poddanych weryfikacji produktów, lecz ponad 61% ogółem skontrolowanych partii oraz 41 partii reprezentujących 67 ton znakowanych niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.

Ponadto stwierdzono, iż wzrosła świadomość i wiedza przedsiębiorców w zakresie obowiązujących przepisów, dotyczących obowiązku znakowania surowców i wyrobów, zawierających produkt genetycznie zmodyfikowany lub składających się z takich organizmów albo ich części.

Szczegółowe wyniki kontroli, pełna treść kontroli:
Wyniki kontroli produktów w zakresie zawartości GMO (8-30.11.2004r.) - PDF

Źródło:
http://www.ijhar-s.gov.pl/news.php?idnews=51