ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Liposomy

są to sferyczne pecherzyki, otoczone podwójną błoną lipidową. Otrzymywane sztucznie w laboratorium powstają z fosfolipidów. Mogą zawierać wewnątrz, zamknięte za błoną lipidową, substancje rozpuszczalne w wodzie. Są wykorzystywane jako transportery substancji np. leków.

Liposomy a niosomy

Różnice pomiędzy liposomami a niosomami.

Sferyczne, zamknięte struktury zbudowane z dwumolekulrnej warstwy lipidowej, które zamykają część rozpuszczalnika, w którym są zawieszone, zwykle określa się terminem „liposomy”. Takie pęcherzykowate struktury obecnie można otrzymywać z fosofolipidów a także z innych związków amfifilowych, naturalnych lub syntetycznych, niekoniecznie będącymi fosfolipidami. Mimo, że zarówno fosfolipidy jak i niefosfolipidowe związki amfifilowe tworzą pęcherzyki liposomowe, terminem „liposomy” określa się wyłącznie te struktury zbudowane z fosofolipidów Natomiast termin „niosomy”, podobnie jak „nanosfery” czy „nanocząstki”, odnosi się do struktur zbudowane z amfifilów innych niż fosoflipidy, niejonowych amfifilów. Możliwość powstawania takich struktur wynika z właściwości cząsteczek amfifilów, które preferują tworzenie agregatów o strukturze dwuwarstwy, zamykających we wnętrzu roztwory różnych solutów.

Więcej informacji o liposomach:
Liposomy jako alternatywna forma leków przeciwnowotworowych
Liposomy Stealth