ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Marker astmy odkryty

Białko YKL-40 - wykrywane poprzez proste badanie krwi może stać się nowym biomarkerem pozwalającym na identyfikację pacjentów z najcięższą formą astmy, jak podają naukowcy z Yale School of Medicine.

Odkrycie biomarkera YKL-40 poprowadziło badaczy o krok dalej w leczeniu ponad 2,5 miliona astmatyków z ciężką odmianą tej choroby, która jest bardzo trudna w leczeniu. Badania zostały przeprowadzone we współpracy z naukowcami z Wisconsin, Francji oraz MedImmune Inc. Wyniki badań zostały opublikowane w the New England Journal of Medicine.

Białko YKL-40 znane jest również jako białko chitynazopodobne. Przyłącza się ono do chityny występującej u grzybów, skorupiaków oraz owadów takich jak roztocza czy karaluchy. Chityna obecna jest również w ciałach oraz jajach pasożytów zwanych helmintami. Pasożyty te migrują poprzez skórę do układu krwionośnego, a stamtąd do płuc, by z nich trafić do przewodu pokarmowego. Infekcja helmintami obecnie jest dość rzadka w krajach rozwiniętych.

Ludzie nie wytwarzają chityny, jednak produkują chitynazę (enzym rozkładający chitynę) oraz ezymy chitynazopodobne (enzymy, które przyłączają się do chityny, jednak jej nie rozkładają). Obecność chityny w płucach może powodować, że "nasze ciało wierzy", że jest to infekcja helmintami, przed którą trzeba się bronić. Jednakże mechanizm obronny zamiast tego, reaguje z nieszkodliwymi roztoczami czy też pyłkami.

Astma jest chroniczną chorobą płuc, która dotyka ponad 30 milionów Amerykanów, wśród których 9 milionów stanowią dzieci. Choroba charakteryzuje się chronicznym zapaleniem i strukturalnymi zmianami w drogach oddechowych, które u niektórych pacjentów mogą mieć formę ciężką. Według Dickey`a oraz Chuppa badania nie potwierdziły, że YKL-40 jest przyczyną astmy, a jedynie, że jej wysoki poziom jest markerem ciężkiej formy tej choroby.

Naukowcy określili poziom YKL-40 w surowicy 253 dorosłych pacjentów z astmą oraz u grupy kontrolnej z Yale, Uniwersytetu w Wisconsin oraz Uniwersytetu w Paryżu. Poziom YKL-40 był mierzony w próbkach krwi, a naukowcy z Paryża ponadto przeprowadzili biopsje płuc. W grupie badanej w Yale średni poziom YKL-40 wynosił 49.1 nanogramów na mililitr krwi u ludzi z astmą łagodną, 58.3 ng/ml dla kontroli, 68.4 ng/ml dla osób z umiarkowaną formą choroby oraz 77 ng/ml u osób z ciężką odmianą astmy. Podobne wyniki otrzymano w grupie badanej w Wisconsin oraz Paryżu. Dużą zaletą YKL-40 jako markera jest to, że łatwo ją wykryć we krwi.

Wzrost poziomu YKL-40 w surowicy pacjentów z astmą był znaczny w porównaniu do osób zdrowych. Dodatkowo poziom YKL-40 we krwi skorelowany był z ciężkością astmy, funkcjonowaniem płuc, oraz grubością ścian oskrzeli u pacjentów.

„Rezultaty badań wskazują, ze poziom białka YKL-40 znacząco wzrasta w ciężkiej odmianie astmy” mówi Geoffrey Chupp, profesor medycyny z uniwersytetu w Yale oraz autor badań. „Badania krwi do charakteryzowania stanu astmatyków mogą być użyteczne w przeprowadzaniu badań nad tą chorobą. Pozwoli to na zidentyfikowanie subpopulacji pacjentów z ciężką odmianą astmy i pozwoli wejrzeć w biologiczne procesy odpowiedzialne za ciężkie przypadki choroby. Badania pozwoliły również zademonstrować, że wyeliminowanie YKL-40 zmniejsza specyficzne rodzaje zapalenia tkanek”. Obecnie naukowcy badają czy YKL-40 może być stosowane jako cel leków w terapii przeciwko astmie.

Źródło:
Eurecalert.org, "Yale discovery suggests protein may play a role in severe astma." 14-Nov-2007
Polskieradio.pl, "Wirtualne pasożyty", Agnieszka Piekiełko-Witkowska, 2004-07-30
Medicinenet.com, "Defensive Protein Linked to Asthma", by Serena Gordon, 14-Nov-2007.