ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

MCI.BioVentures inwestuje w nowoczesną diagnostykę molekularną

Pierwsza inwestycja funduszu MCI.BioVentures to objęcie udziałów w Genomed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Firma działa na nowym, szybko wzrastającym rynku usług molekularnej diagnostyki medycznej, usług badania pokrewieństwa oraz usług sekwencjonowania i syntezy DNA przeznaczonych dla firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, instytucji naukowych oraz dla klienta indywidualnego.

Poznanie kolejności zasad w DNA człowieka (zsekwecjonowanie genomu człowieka) było jednym z donioślejszych osiągnięć nauki i techniki w ostatnich latach. Cząsteczki DNA oprócz informacji prawidłowych, niosą również informacje błędne (tzw. mutacje lub polimorfizmy), które w niektórych przypadkach mogą prowadzić do powstania groźnych schorzeń genetycznych, lub zwiększać prawdopodobieństwo ujawnienia się takich schorzeń. Wczesna wiedza o posiadanych predyspozycjach jest w wielu przypadkach krytyczna dla określenia prawidłowej terapii bądź zmian w trybie życia mogących łagodzić lub przeciwdziałać pojawieniu się objawów chorobowych.

"Inwestycja w Genomed dobrze charakteryzuje profil działalności funduszu MCI.BioVentures. Jest realizowana na wczesnym etapie rozwoju firmy usług biotechnologicznych działającej w oparciu o wiedzę i doświadczenie zespołu wybitnych specjalistów. Planujemy przeprowadzić łącznie 4-6 podobnych inwestycji do końca 2008 roku. Inwestycja w Genomed była możliwa dzięki unikalnym kompetencjom zespołu inwestycyjnego MCI.BioVentures w zakresie oceny ryzyka tego typu inwestycji" mówi Grzegorz Gromada, Prezes Zarządu funduszu MCI.BioVentures.

Inwestycja MCI.BioVentures przewiduje dofinansowanie Spółki w kwocie 1.800.000 PLN rozłożonej na trzy transze i realizowane w całości w roku 2008.
* Pierwsza runda finansowania w wysokości 900.000 PLN jest realizowana obecnie i prowadzi do objęcia przez MCI.BioVentures 31.03% udziałów w kapitale zakładowym spółki.
* Druga i trzecia runda finansowania w wysokości po 450.000 PLN każda będą przeprowadzone na warunkach określonych umową inwestycyjną.

Środki finansowe pozyskane przez Spółkę od MCI.BioVentures zostaną przeznaczone na rozbudowę i unowocześnienie technologii, uruchomienie nowych produktów i usług oraz na działalność marketingową.

„Genomed zamierza już w przyszłym roku przekroczyć jeden milion zł przychodu przy dodatnim wskaźniku EBITDA. Stanowić to będzie dobrą podstawę do dalszego wzrostu w kolejnych latach.” mówi dr Andrzej Pałucha, Prezes Zarządu Genomed Sp. z o.o.

Genomed Sp. z o.o.

Spółka Genomed (pierwotna nazwa DNA Serwis) powstała w 2007 roku mając na celu skomercjalizowanie know-how, wiedzy naukowej i doświadczeń praktycznych zespołu specjalistów biologii molekularnej. Oferowane przez spółkę Genomed usługi syntezy oligonukleotydów (krótkich fragmentów DNA szeroko stosowanych w badaniach wykorzystujących metody biologii molekularnej) i sekwencjonowania DNA wypełniają dotkliwą lukę na rynku polskim. Odczuwalny do tej pory brak w pełni komercyjnego, zorientowanego na klienta serwisu wymuszał wielokrotnie konieczność korzystania z nieefektywnych ekonomicznie serwisów zagranicznych. Specjalistyczny know-how dotyczący podstawowej techniki sekwencjonowania zostanie wykorzystany do zaoferowania usług w formie testów diagnostycznych na najważniejsze i najczęstsze choroby o podłożu genetycznym. Wczesne wykrywanie takich chorób jak: przekazywany dziedzicznie rak piersi, mukowiscydoza, czy choroba Gaucher’a może prowadzić do znacznego polepszenia perspektywy terapeutycznej bądź do możliwości zminimalizowania efektów choroby przez prowadzenie badań profilaktycznych, zastosowanie odpowiedniej diety i trybu życia bądź dedykowanej terapii.

Założycielami spółki Genomed są osoby od wielu lat specjalizujące się w technikach syntezy i sekwencjonowania DNA i zaangażowane w prace naukowe przede wszystkim w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.

MCI.BioVentures Sp. z o.o.

MCI.BioVentures jest pierwszym funduszem biotechnologicznym w Polsce inwestującym do 1 mln EUR w spółki prowadzące działalność w sektorach biotechnologii, nowych leków i ochrony zdrowia na terenie Polski. Środki funduszu będą przeznaczone na inwestycje w firmy na wczesnych etapach rozwoju (seed i start-up). Wielkość funduszu MCI.BioVentures wynosi 20 mln zł. Połowa kapitału funduszu pochodzi z dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które MCI.BioVentures pozyskało poprzez podpisanie umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Fundusz korzysta z doświadczeń MCI Management S.A.

MCI.BioVentures