ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes
Medycyna i fizjologia

Medycyna i fizjologia

Rola autofagii w rozwoju embrionalnym

Podczas normalnego rozwoju i życia każdego ssaka część komórek ulega degradacji, aby zostać zastąpionymi przez ich nowe odpowiedniki. Jak się okazało proces autofagii pozwala na utrzymanie balansu pomiędzy biogenezą a degradacją tych komórek, i odwrotnie. Dotychczas funkcja autofagii nie była dokładnie znana. Nowe badania ujawniają, że zaburzenia tego procesu mogą leżeć u podstawy chorób autoimmunologicznych.

Koniec z zatrutym jedzeniem?

Opracowano prosty test, za pomocą którego można stwierdzić obecność w produktach spożywczych związków chemicznych powstałych w wyniku działalności bakterii chorobotwórczych, przez to określić czy dany produkt nadaje się do spożycia.

Astma łączy w hybrydy komórki immunologiczne

Ostatnie odkrycia naukowców donoszą, że komórki układu odpornościowego mogą stanowić klucz do opracowania skutecznego leku na astmę. Może się to przyczynić się do wyjaśnienia braku skutecznych metod leczenia u niektórych osób cierpiących na astmę.

Gal koniem trojańskim dla Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosaZwiązki galu mylone przez bakterie Pseudomonas aeruginosa z jonami żelaza stały się koniem trojańskim prowadzących do unieszkodliwienia tych bakterii. Gal może stać się nowym skutecznym lekiem zakażeń spowodowanych przez pałeczki ropy błękitnej.

Pamięć immunologiczna muszek faktem

muszka owocowaPrymitywny układ immunologiczny muszek owocówek może rozwinąć długoterminową ochronę przed infekcją - jest do zdolność, która jak dotąd sądzono, nie występowała u owadów.

Nowy gen odporności na antybiotyki u S. pyogenes

Powszechnie znane bakterie paciorkowca ropnego (Streptococcus pyogenes) nabyły odporność, która zabezpiecza je przed toksycznym działaniem antybiotyków makrolidowych używanych w walce z infekcjami przez nie powodowanymi, a także przed infekującymi je bakteriofagami. Badania wykazały, że u podstaw tej odporności leży nowonabyty gen, spyIM kodujący metyltransferazę M.SpyI. Nabycie tego genu może być zwiastunem szybszego niż się spodziewano rozprzestrzeniania się odporności na antybiotyki, a tym samym narastającego problemu walki z infekcjami bakteryjnymi u ludzi.

Wrzody żołądka a kolonizacja świata przez Homo sapiens

Bakteria żołądkowa Helicobacter pylori atakując pierwszych praludzi, około 100 tys. lat temu, na terenach dzisiejszej Etiopii, rozprzestrzeniła się z nimi po całym świecie. Badając różnice w genetyczne w poszczególnych populacjach bakterii udało się nawet ustalić przybliżone daty wędrówek praludzi. Tak przynajmniej wskazują najnowsze badania zespołu Marka Achtman z Max Planck Institute for Infection Biology w Berlinie, François Balloux z University of Cambridge i Sebastian Suerbaum z Hanover Medical University.

Arszenik - wróg czy przyjaciel?

Znany jako groźna trucizna tlenek arsenu może się okazać bardzo skuteczny w aktywowaniu szlaku programowanej śmierci komórki - apoptozy. Naukowcy dowiedli, że to jaką rolę będzie pełnił w komórce - negatywną czy pozytywną, zależy od tego, do jakich komórek zostanie wprowadzony. Czy nadal może być tylko czynnikiem szkodliwym, rakotwórczym czy może będzie używany w chemioterapii?

Autyzm będzie uleczalny?

Znaleziono gen warunkujący autyzm. Mutacje w, jak dotąd nieznanym, genie na chromosomie 11, a także defekty genu kodującego neurexin 1 są głównymi, genetycznymi przyczynami tej choroby. Odkrycie może okazać się milowym krokiem w badaniach oraz ogromną nadzieją dla osób cierpiących na autyzm. Wyniki opublikowano w Nature Genetics.

Nanorurki przenoszące siRNA w walce z HIV

NanorurkiNowatorską metodę dostarczania cząsteczek siRNA do limfocytów T zaproponowała grupa chemików z Uniwersytetu Stanford. Metoda, która wykorzystuje miniaturowe węglowe rurki ma być kolejnym etapem w walce z wirusem HIV. Pomimo wielu aspektów, które muszą być jeszcze udoskonalone, naukowcy przedstawiają wyniki swoich badań na łamach magazynu Angewandte Chemie.

1234567891011121314151617181920212223242526