ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Ochrona prawna wynalazków biotechnologicznych

Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie dotyczące zmian w prawie patentowym oraz ich konsekwencji dla biotechnologii i inżynierii genetycznej.

Sprawozdanie "Rozwój i wpływy prawa patentowego w dziedzinie biotechnologii i inżynierii genetycznej" drugim z kolei sprawozdaniem dla Parlamentu Europejskiego i Rady, zgodnie z art. 16c dyrektywy 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych.

Celem sprawozdania jest przedstawienie kluczowych wydarzeń, które miały miejsce od opublikowania pierwszego sprawozdania oraz komentarzy na temat dwóch zagadnień wskazanych w tym sprawozdaniu: zakresu patentów na sekwencje lub częściowe sekwencje genów wyizolowanych z ciała ludzkiego; oraz zdolności patentowej ludzkich komórek macierzystych oraz uzyskanych z nich linii komórkowych.

We wnioskach z pierwszego sprawozdania stwierdzono, że Komisja powinna ponownie rozważyć dwie kwestie:
- zakres, jaki należy przyznać patentom na częściowe sekwencje lub sekwencje genów wyizolowanych z ludzkiego ciała;
- zdolność patentowa ludzkich pluripotencjalnych macierzystych komórek embrionalnych oraz uzyskanych z nich linii komórek macierzystych.

Zagadnieniem, które według pierwszego sprawozdania należy ponownie rozpatrzyć, jest kwestia dotycząca tego, czy dopuszczalne są patenty na sekwencje genów (sekwencje DNA) zgodnie z klasycznym modelem zastrzeżenia patentowego, poprzez które pierwszy wynalazca może zastrzec wynalazek, co obejmuje ewentualne przyszły użycie tej sekwencji, czy też patent ten powinien być ograniczony w taki sposób, aby można było zastrzec wyłącznie konkretny użytek, opisany w zgłoszeniu patentowym („ochrona celowościowa”).

Przepisy dyrektywy są jasne w odniesieniu do totipotencjarnych komórek macierzystych, ponieważ z każdej z tych komórek może się rozwinąć człowiek, a na mocy art. 5 ust. 1 ciało ludzkie w różnym stopniu rozwoju nie może być wynalazkiem posiadającym zdolność patentową. W świetle analizy Komisji, wynika, że totipotencjalne komórki macierzyste nie powinny podlegać opatentowaniu, z przyczyn związanych z godnością człowieka.

W przypadku pluripotencjalnych komórek macierzystych sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. Grupa ekspertów stwierdziła, że kwestia patentowania jest ściśle związania z definicją embrionu oraz dozwolonym zakresem badań, określonym przez ustawodawstwo krajowe.

Treść sprawozdania
(m.in. więcej informacji na temat patentowania komórek macierzystych, wersja polska):
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/invent/index.htm

Treść dyrektywy 98/44/WE z dnia 6 lipca 1998r. (wersja angielska)
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexa...

Źródło:
Treść sprawozdania "Rozwój i wpływy prawa patentowego w dziedzinie biotechnologii i inżynierii genetycznej"
oraz Cordis

Komentarze

lala | 2007-10-09 00:00:00
czy ktoś mi wkońcu powi co to jest ochrona patentowa