ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Projekt ustawy o GMO

Do konsultacji społecznych został przedstawiony projekt ustawy o organizmach modyfikowanych genetycznie, przygotowany przez Departament Ochrony Przyrody - komórki organizacyjnej Ministerstwa Środowiska.

Głównym celem nowej ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych była
zmiana obowiązującej obecnie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych w zakresie pełnego dostosowania przepisów krajowych do wymagań Unii Europejskiej w zakresie:
- zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO), innych niż
GMM oraz zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych
(GMM);
- uwolnienia GMO do środowiska w celach eksperymentalnych;
- wprowadzenia do obrotu produktu GMO,
- transgranicznego przemieszczania GMO,
- współistnienia upraw roślin będących organizmami genetycznie zmodyfikowanymi.

Projekt ustawy ma również na celu określenie organów odpowiedzialnych za sprawy
GMO na terenie RP oraz wprowadzenie zmian uwzględniających doświadczenia wynikające z dotychczasowego stosowania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o GMO. W szczególności projekt ustawy wprowadza zmiany do szeregu ustaw regulujących działanie inspekcji, precyzując zakres ich zadań w zakresie kontroli i nadzoru przestrzegania przepisów o GMO.

Więcej informacji znajduje się w uzasadnieniu do ustawy, załączonym do projektu.