Przeciwciała poliklonalne

jak wskazuje nazwa pochodzą z więcej niż jednego klonu komórek plazamtycznych. Przeciwciała, które one produkują nazywane są poliklonalnymi. Różnią się między sobą składem łańcuchów ciężkich i lekkich. Wyniaka z tego, że mają odmienne powinowactwo do epitopów antygenu - mogą się wiązać do różnych epitopów i z odmienną siłą.

Przeciwciała poliklonalne można otrzymać poprzez ich izolację ze zwierzęcia immunizowanego antygenem. Przeciwciała poliklonalne są łatwiejsze i tańsze do otrzymania niż monoklonalne.