ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Różnorodność jednego białka w hemolimfie owadów

Niespodziewaną różnorodność jednego białka odkryto w hemolimfie owadów. Receptor Dscam (ang. Down syndrome cell adhesion molecule), bo o nim mowa, należy do nadrodziny immunoglobulin.

Dotychczas uważano, że pełni on funkcję w układzie nerwowym. Jak pokazały badania, opublikowane niedawno w magazynie Science, jego ekspresja zachodzi także w komórkach układu immunologicznego. Dzięki mechanizmowi alternatywnego wycinania intronów i dużej różnorodności egzonów, mają one możliwość ekspresji ponad 18 000 izoform tego białka. Wydzielane Dscam zostały znalezione w hemolimfie owadów. Dowiedziono, że utrata możliwości ekspresji Dscam przez hemocyty prowadzi do zmniejszenia wydajności fagocytozy (pochłaniania) bakterii, prawdopodobnie z powodu zmniejszonego wiązania się bakterii do komórek fagocytujących. Taki efekt towarzyszył też zastosowaniu przeciwciał neutralizujących Dscam.
Różnorodność molekuł Dscam jest zachowana także wśród innych rodzajów owadów, co pokazały badania.

Ta praca daje pogląd na niespodziewaną złożoność układu immunologicznego u owadów. Mimo uproszczenia takiego porównania, można powiedzieć, że obecna w hemolimfie różnorodność form receptorów Dscam przywodzi na myśl przeciwciała.

Źródło:
“Extensive Diversity of Ig-Superfamily Proteins in the Immune System of Insects”
Fiona L. Watson, Roland Puttmann-Holgado, Franziska Thomas, David L. Lamar, Michael Hughes, Masahiro Kondo, Vivienne I. Rebel, Dietmar Schmucker
16 SEPTEMBER 2005 VOL 309 SCIENCE