ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Somatyczna embriogeneza

w ciągu 10 tygodni można drogą somatycznej embriogenezy otrzymać 40 tyś zarodków roślinnych z 1 litra pożywki.

W wyniku formowania się zarodków z komórek wegetatywnych można w warunkach in vitro otrzymać dowolne ich ilości. Do czynników wpływających na przebieg embriogenezy należy m.in. stan fizjologiczny rośliny, jej stadium rozwoju, czy nawet organ, z którego pobieramy eksplantaty oraz, w ogromnym stopniu, skład pożywki i warunki prowadzenia hodowli.

Początkowym etapem jest umieszczenie eksplantatu na pożywce stałej, gdzie pod wpływem regulatorów wzrostu, zawartych w pożywce, powstaje tzw. embriogenny kallus. Przenosi się go następnie do płynnej kultury w celu namnożenia. Powstałe w ten sposób zarodki to tzw. zarodki somatyczne, morfologicznie podobne do zarodków zygotycznych wytworzonych po procesie zapłodnienia.

Otrzymane w ten sposób zarodki mogą posłużyć do produkcji sztucznych nasion. Wystarczy tylko wykonać zabieg suszenia a następnie otoczkowania, aby otrzymać gotowe nasiona. Sposób ten znajduje wykorzystanie w ogrodnictwie czy leśnictwie, gdzie otrzymanie nasion naturalnych może być trudne lub długotrwałe. Dodatkowym atutem jest możliwość otrzymania dowolnej ilości zdrowego, wyrównanego materiału siewnego, niezależnie od warunków pogodowych i w dowolnym terminie.