ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Test ELISA

(ang. Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay)
jest testem immunologicznym reakcję barwną enzymu sprzężonego z przeciwciałami do jakościowego i ilościowego oznaczania antygenów.

Test wykonuje się w studzienkach wykonanych z plastiku do umieszczonych na specjalnie do tego celu zaprojektowanej mikropłytce. W przykładowej procedurze tzw. *kanapkowego* testu ELISA do studzienki dodaje się przeciwciał przeciwko specyficznemu antygenowi, które przyczepiają się do powierzchni tworzywa sztucznego. Następnie dodawane są kolejno: antygen, przeciwciało drugorzędowe przeciwko antygenowi z przyłączonym enzymem (np. alkaliczną fosfatazą lub peroksydazą chrzanową), oraz substrat dla enzymu. W reakcji enzymatycznej powstający produkt jest barwny, a jego stężenie może być oznaczone spektrofotometrycznie. Zawartość enzymu, a więc i ilość powstałego produktu jest proporcjonalna do ilości antygenu. Istnieje wiele odmian testu ELISA.