ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Tlenek azotu jest niezbędny do rozwoju

Badania przeprowadzone na muszkach Drosophila Mealnogaster dowodzą, iż tlenek azotu (NO) jest niezbędny do rozwoju organizmu. W swojej nowej pracy naukowcy Grigori Enikolopov, Michael Regulski i ich współpracownicy z Cold Spring Harbor Laboratory dowiedli, że aktywność NOS (enzymu: syntazy tlenku azotu) jest niezbędna do rozwoju zarodka. Te z nich, które były pozbawione genu kodującego NOS obumarły.

Powodem dla którego przeprowadzono eksperyment na muszkach owocowych a nie na ssakach np. myszach, jest występowanie na chromosomie jednej formy białka NOS (w sumie dwa geny NOS, po jednym na każdym z homologicznych chromosomów). Ta cecha znacznie ułatwia uzyskanie mutanta zawierającego nieczynny gen NOS.

Udało się to po przeanalizowaniu wielu mutacji i znalezieniu kilku które unieczynniają produkt genu syntazy. Praca ta jest eksperymentalnym dowodem, iż tlenek azotu jest wymagany do rozwoju organizmu modelowego Drosophila melanogaster.

Tlenek azotu jest intensywnie badaną cząsteczką sygnałową. Jest syntetyzowany w organizmie podczas przekształcenia argininy do cytruliny. Reakcja jest katalizowana przez syntazę tlenku azotu (NOS ang. nitric oxide synthase). W ssaczym genomie występują trzy geny kodujące NOS, które kodują odmienne formy (izoformy) enzymu.
Ta mała, wszechstronna cząsteczka sygnałowa bierze udział w regulacji ciśnienia krwi, przekazie sygnału nerwowego, odpowiedzi immunologicznej i podziale komórki.

Za odkrycie, jego roli jako przekaźnika w układzie sercowo-naczyniowym Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro i Ferid Murad otrzymali w 1998 roku nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny.

Źródło: Sciencedaily