ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Transformacja

Pobranie przez komórki bakteryjne „nagiego” DNA ze środowiska.

Komórki różnią się między sobą zdolnością do transformacji. Transformacja u wielu bakterii zachodzi samoistnie, co wpływa między innymi na rozprzestrzenianie się oporności na antybiotyki.
W procesie transformacji można wyróżnić 4 główne etapy:
- sorpcja DNA na powierzchni komórki bakteryjnej
- transport zasorbowanej cząsteczki do wnętrza komórki
- włączenie DNA do genomu
- fenotypowe procesy zewnętrznego wyrażania nowej cechy

Istnieje kilka metod transformacji:
- wykorzystanie naturalnej kompetencji niektórych komórek bakteryjnych (np. Bacillus, Mycobacterium)
- indukcja kompetencji (zastosowanie chlorku wapnia)
- protoplastyzacja komórek
- elektroporacja

Indukcja kompetencji metodą chemiczną - bakterie traktowane są zimnym roztworem CaCl2, a następnie szybko ogrzane pobierają DNA plazmidowy z otoczenia.

Transformacja

Wydajność procesu transformacji zależy od:
- szczepu bakterii
- fazy wzrostu komórki
- metody nadającej kompetentność bakteriom
- ilości i wielkości DNA użytego do transformacji
- czasu inkubacji DNA z komórkami kompetentnymi.