ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Uchwała Wydziału WBBB UJ dotycząca stanowiska Rządu RP w sprawie GMO

Uchwała Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie stanowiska Rządu RP dotyczągo GMO i projektowanej nowej ustawy organizmach genetycznie modyfikowanych (GMO).

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI
I BIOTECHNOLOGII
30 –387 Kraków,
ul. Gronostajowa 7
Tel.: (48 12) 664 60 02
Fax.: (48 12) 664 69 02
E-mail: sekretariat@mol.uj.edu.pl

Kraków, 5 lipca 2006


Szanowny Pan
Prof. dr hab. Jan Szyszko
Minister ŚrodowiskaSzanowny Panie Ministrze,

Rada Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraża głębokie zaniepokojenie stanowiskiem Rządu RP dotyczącym organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO). Konsekwencją tego stanowiska, sprzeciwiającego się wprowadzaniu do Polski GMO jest przygotowywana obecnie nowa ustawa o GMO. Treść tej ustawy, sposób jej przygotowania przez Ministerstwo Środowiska oraz niemal całkowity brak konsultacji ze środowiskami uniwersyteckimi budzi nasz zdecydowany sprzeciw.

Nowa ustawa, mająca teoretycznie na celu dostosowanie prawa polskiego do przepisów Unii Europejskiej (Dyrektywy Unijne 90/219; 98/91 oraz 2001/18/WE) w rzeczywistości wprowadza daleko idące restrykcyjne regulacje i ograniczenia, które mają doprowadzić do całkowitego wyeliminowania z Polski upraw roślin GMO oraz wprowadzenia zakazu wykorzystywania GMO dla celów spożywczych i przemysłowych. Należy jednoznacznie podkreślić, że stanowisko takie nie ma żadnego uzasadnienia w świetle wieloletnich badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej i innych krajach świata, które jednoznacznie wykazały, że hodowlane i uprawne GMO są równie bezpieczne jak tzw. odmiany naturalne, i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego. Powoływanie się twórców ustawy na niechęć polskiego społeczeństwa do GMO jest tym samym wspieraniem i podsycaniem niczym nieuzasadnionych obaw, wynikających z niewiedzy bądź ignorowania oczywistych faktów.

Równie niepokojącym i niebezpiecznym aspektem proponowanej ustawy jest nie mająca żadnego uzasadnienia biurokratyzacja, zmierzająca do ograniczenia badań a tym samym wolności nauki. Uchwalenie ustawy w projektowanym kształcie doprowadzi do uczynienia z Polski skansenu wolnego od GMO, a konsekwencją będzie kompromitacja na arenie międzynarodowej oraz szkody wyrządzone gospodarce i nauce.

Oczekujemy, że projektodawcy wezmą pod uwagę głosy środowiska naukowego, a tym samym ustawa zostanie skierowana do ponownego przygotowania
i konsultacji społecznych uwzględniających opinie ekspertów.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka
Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Komentarze

krzysztofmarczewski@onet.pl | 2006-07-23 00:00:00
Szanowny Panie Dziekanie, Wysoka Rado !
Popieram Uchwałę Wysokiej Rady, choć w pewnych fragmentach sformułowalbym ją inaczej (delikatniej).
prof. dr hab Krzysztof Marczewski
członek European Group on Ethic in Science and New Technologies przy Komisji Europejskiej
gdzie o GMOs mamy debatować już wkrótce

Souichi Tomoe | 2006-08-26 00:00:00
Ciekawe, czy do rządu PiSu dotrze cokolwiek... :/