ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

UE wbrew WTO w sprawie upraw transgenicznych

GMO RaportW dniu 15 stycznia 2008 rząd Stanów Zjednoczonych potwierdził, że podejmie niezbędne kroki w sprawie złamania przepisów Światowej Organizacji Handlu (WTO) zabezpieczających jej prawa w zakresie wprowadzenia zakazu handlu roślinami genetycznie modyfikowanymi. Unia Europejska dostała ostateczny nieprzekraczalny termin do 21 grudnia 2007 roku dostosowania Prawa Wspólnotowego do zasad WTO, przyjętych porozumieniem specjalnego panelu Organizacji. W listopadzie Stany Zjednoczone i UE wspólnie porozumiały się co do celowości odroczenia tego terminu do 11 stycznia 2008 roku.

Europa Bio popiera kroki odjęte przez USA, przewidujące nałożenie na UE sankcji finansowych za niedostosowanie prawa Unii do zasad WTO. Raport Panelu Światowej Organizacji Handlu stwierdza, że:

1. Kraje Członkowskie UE nie implementowały gruntownie przepisów UE dotyczących organizmów genetycznie zmodyfikowanych
2. Zakazy handlu w poszczególnych Państwach Członkowskich powinny zostać zniesione
3. EU nie dokonała zatwierdzenia produktów, czego przyczyną wielokrotnie był zbyt długi proces oceny organizmów genetycznie zmodyfikowanych. W ciągu ostatnich lat wydano zezwolenie na import jedynie 4 produktom transgenicznych, przy 47 oczekujących na decyzje. W tym tempie załatwienie zaległych wniosków może zająć nawet 10-12 lat, nie biorąc pod uwagę systematycznie napływających nowych wniosków.

W 2006 roku areał upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych na całym świecie sięgnął 102 milionów ha, a ponad 10,3 milionów rolników zdecydowało się na ten rodzaj uprawy.
Również w krajach rozwijających się wprowadzane są nowe technologie w rolnictwie np. w Indiach szacuje się, że w ostatnim roku ponad 2,5 miliona małych rolników uprawiało modyfikowaną genetycznie bawełnę.

Odporna na szkodniki kukurydza Bt jest jedyną rośliną genetycznie modyfikowaną uprawianą w Unii Europejskiej. W roku 2007 uprawiano ją w ośmiu krajach Unii Europejskiej, na łącznej powierzchni około 110 077 ha, przy wzroście 77% w ciągu ostatniego roku.

"Politycy Unii Europejskiej powinni opierać swoje decyzje na dowodach naukowych. Rolnicy UE powinni mieć prawo wyboru upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych i mieć możliwość czerpania korzyści ekonomicznych, jednocześnie dbając o środowisko naturalne" – komentuje Natalie Moll z Europa Bio. "Kompromitującym jest fakt, że Komisja Europejska oraz Kraje Członkowskie nie są w stanie implementować reguł, które same ustanowiły. Wynikiem tego Unia Europejska ze swoim, można powiedzieć nielegalnym stanowiskiem dotyczącym GMO staje przeciwko reszcie świata" – dodaje.

---

Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization (WTO)), organizacja międzynarodowa
z siedzibą w Genewie. Polska była jednym z państw założycielskich – stosowne porozumienie ratyfikowała
w roku 1995. Głównym zadaniem Światowej Organizacji Handlu jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, przestrzegania praw własności intelektualnej. Kraje przystępujące do WTO zobowiązane są do dostosowania wewnętrznego ustawodawstwa do norm Światowej Organizacji Handlu oraz udzielania koncesji handlowych podmiotom zagranicznym. Źródło: Wikpedia.

EuropaBio jest Europejskim Stowarzyszeniem Przemysłu Biotechnologicznego, reprezentuje 85 członków korporacji współpracujących na poziomie światowym, 11 członków stowarzyszonych, 5 bioregionów i 25 narodowych organizacji biotechnologicznych, które reprezentują 1800 małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w badania i prace rozwojowe, testowanie, produkcję i dystrybucję produktów biotechnologicznych. http://www.europabio.org

---

Źródło: Materiał prasowy Niezależnej Agencji Prasowej (NAP)