ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Unikanie GMO coraz bardziej kosztowne

Propagowanie i utrzymywanie polityki "wolne od GMO" dla sektora żywnoścowego i paszowego w Unii Europejskiej staje się coraz większym wyzwaniam w nadchodzącym roku. Takie wnioski płyną z badań nad światowym rynkiem towarów i płodów rolnych pochodzących z roślin genetycznie modyfikowanych, przeprowadzonych przez trzech czołowych ekspertów europejskich.

Raport zatytułowany "Światowy Rynek towarów I płodów rolnych pochodzących z roślin GM- Implikacje dla europejskiego sektora żywnościowego. Analiza wymagań znakowania, dynamika rynku i wpływ na koszty produkcji." wskazuje liczne składniki żywności i pasz w łańcuchu żywnościowym i paszowym pochodzące z upraw GM. Raport stwierdza również, że dostępność soi niemodyfikowanej i produktów z niej pochodzących z Brazylii ( główny światowy dostawca soi) znacząco zmniejszy się w ciągu najbliższych 12 miesięcy co spowoduje wzrost różnicy w cenie pomiędzy soją modyfikowaną a soją nie-GM. Może ona osiągnąć poziom nawet 25%.

Dla producentów produktów pochodzenia zwierzęcego ( mięso, mleko, produkty mleczne) może to oznaczać wzrost cen pasz o 6 do 10 % w ciągu najbliższych 1- 3 lat. Prowadzić to będzie do obniżenia opłacalności ich produkcji o 9 – 29%. Ten poziom spadku opłacalności może być nawet bardziej drastyczny.

Dla producentów produktów takich jak oleje i margaryny odejście od płodów i składników pochodzących z upraw GM oznacza również znaczące ( powyżej 16%) podwyższenie kosztów produkcji. Ta zwyżka kosztów jest również przewidywana w ciągu najbliższych 1-3 lat.

Raport sugeruje również, że skutki dodatkowych kosztów i spełnianie nowych wymagań ( które obecnie jest absorbowane przez dostawców) mogą być również bardziej dotkliwe. Skłaniać one będą przedsiębiorców do gruntownej analizy kosztów i w efekcie zmiany ich polityki unikania GMO i składników z nich pochodzących.

“To pierwszy przypadek podjęcia tak poważnego podejścia i oceny ekonomicznych skutków stosowania polityki unikania produktów i płodów genetycznie modyfikowanych. Wiele przedsiębiorstw europejskich, które wybrały politykę unikania wykorzystania produktów i płodów pochodzących z upraw GM jest najprawdopodobniej nieświadomych zakresu w jakim wiele podstawowych produktów żywnościowych i paszowych jest uzyskiwana z roślin genetycznie modyfikowanych. Dla nich raport okaże się dość zaskakujący – twierdzi Graham Brokes jeden ze współautorów raportu.

Raport: "Światowy Rynek towarów I płodów rolnych pochodzących z roślin GM- Implikacje dla europejskiego sektora żywnościowego. Analiza wymagań znakowania, dynamika rynku i wpływ na koszty produkcji."
można pobrać ze strony: http://www.pgeconomics.co.uk/pdf/Global_GM_Market.pdf (pdf, 660 kb, English)

Notka od wydawcy

1. Raport ten analizuje koszty prowadzenia polityki unikania wykorzystania produktów i płodów rolnych pochodzących z upraw GM

2. W odpowiedzi na obawy konsumentów i wymagania stawiane przez prawo wiele przedsiębiorstw sektora żywnościowego zastosowało politykę produktów “bez GMO” lub “wolnych od GMO”. W niektórych skrajnych przypadkach przedsiębiorcy rozszerzyli stosowanie w/w polityki na sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego ( takich jak mleko i jaja) uzyskiwanych ze zwierząt nie karmionych paszami zawierającymi produkty pochodzące z roślin GM.

3. Ramy prawne w związku z którymi w/w polityka było stosowana zostały znacznie zmienione w ostatnim czasie. Obecnie Rozporządzenie Rady EU nr 1829/2003 wymaga znakowania obecności w żywności i paszach składników pochodzących z upraw i towarów GM bez względu na to czy mogą być one wykryte metodami analitycznymi. Rozporządzenie to dotyczy wszystkich produktów żywnościowych i pasz i obejmuje swym zakresem liczne powszechnie używane składniki i dodatki produkowane pośrednio jak i bezpośrednio z organizmów GM.

4. Badanie zostało przeprowadzone na zamówienie ABE (Agricultural Biotechnology Europe) w odpowiedzi na zapotrzebowanie sektora żywnościowo-paszowego analizy długoterminowego wpływu na koszty produkcji polityki unikania wykorzystania produktów i płodów rolnych pochodzących z upraw GM. W raporcie uwzględniono fakt coraz łatwiejszego dostępu ( ze wzgldu na rosnącą skalę wielkości upraw GM) do składników pochodzących z upraw GM jak i rozszerzenia wymagań prawnych co do oznaczania tych produktów.

ABE jest ogólnoeuropejskim programem komunikacyjnym przekazującym faktyczną i opartą na podstawach naukowych wiedzę z zakresu biotechnologii rolniczej. - www.abeurope.info.

Źródło: PG Economics

Komentarze

digicho | 2005-09-30 00:00:00
no i co z tego? I tak jest nadprodukcja żywności w europie. Producenci mogą łatwo taki skomensować wzrost cen..