ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Zsekwencjonowano genom szympansa

szympansCo wiedziano od dawna, a potwierdza to teraz dokładnymi danymi opublikowana praca Międzynarodowego Konsorcjum Analizy i Sekwencjonowania Genomu Szympansa pod względem genetycznym niewiele się różnimy od szympansa, jego jest w 96% identyczny z naszym i 30% białek kodowanych przez szympansi i ludzki genom są identyczne. Szympans jest czwartym zsekwencjonowanym ssakiem - po człowieku, myszy i szczurze.

Różnice dotyczą ok. 35 mln nukleotydów, które stanowią 1% naszego genomu, składającego się z 3 mld par zasad. Ze względu na dodatkowe zmiany w genomie, tj. powtórzenia, wypadnięcia, rearanżacje struktury chromosomów o ostateczności informacja genetyczna człowieka i szympansa jest w 96% identyczna. Dla porównania, jest ona dziesięć razy większa niż pomiędzy dwoma dowolnymi ludźmi.

Zdaniem naukowców uzyskane informacje pomogą zrozumieć biologię i ewolucję człowieka. Dzięki niej można będzie zidentyfikować te własności DNA, które pozwoliły na rozwój typowo ludzkich cech - zdolności mowy i poznawczych, chodzenia w pozycji wyprostowanej. Odkryto również geny, które u ludzi zniknęły, a nadal obecne są u szympansów. Należy do nich m.in. gen caspase 12, który zabezpiecza zwierzęta przed chorobą Alzheimera. Porównanie obydwu genomów pomoże też zrozumieć, dlaczego cierpimy na niektóre schorzenia, które u szympansów nie występują lub są bardzo rzadkie.

Strony źródłowe: Nauka w Polsce (PAP), Gazeta.pl, Rzeczpospolita, Nature