ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

2-letni zakaz uprawy kukurydzy MG w Polsce?

Rada Ministrów przyjęła reasumpcję decyzji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu stosowania do siewu materiału genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy linii MON 810 oraz obrotu tym materiałem.

Na podstawie art. 16.2 Dyrektywy Rady 2002/53/WE, która dotyczy Wspólnotowego Katalogu Odmian Gatunków Roślin Rolniczych, odmianę typu MON 810 wpisano do tego katalogu. Oznacza to możliwość swobodnej uprawy tej zmodyfikowanej kukurydzy na terenie wszystkich państw członkowskich. Ponieważ w Polsce dotychczas nie przeprowadzano doświadczeń polowych z tego typu odmianami istnieje pewne ryzyko, związane np. z zagrożeniem interesów rolników ekologicznych czy gospodarstw agroturystycznych. W związku z tym, do czasu zakończenia własnych badań, Polska przedkłada wniosek o dwuletni zakaz stosowania do siewu materiału siewnego genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy MON 810 oraz obrotu tym materiałem.

Jeśli Komisja Europejska (KE) pozytywnie rozpatrzy wniosek polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przez najbliższe dwa lata w Polsce nie będzie można uprawiać genetycznie modyfikowanej kukurydzy. Komisja ma niewiele czasu na podjęcie decyzji, bo za miesiąc rozpocznie się okres wysiewu ziaren.

"Musimy wprowadzić ograniczenia prawne dla hodowców tych roślin oraz dystrybutorów genetycznie modyfikowanych ziaren. Powinni oni np. ściśle ewidencjonować ilość zebranego ziarna. Chodzi o to, byśmy mieli te rośliny pod kontrolą, bowiem trudno na razie powiedzieć, jakie mogłyby być efekty dowolnego skrzyżowania tych roślin z innymi organizmami" - powiedział J. Pilarczyk.

Jednak sam wniosek nie gwarantuje jeszcze sukcesu. KE wcale nie musi go zaakceptować. Tak było w przypadku Austrii. Jak powiedział Pilarczyk, Komisja nie uwzględniła austriackiego wniosku, uzasadniając, że był on niedostatecznie umotywowany.

17 odmian genetycznie modyfikowanej kukurydzy o symbolu MON810 może być swobodnie uprawiane na terenie wszystkich państw członkowskich od września 2004 r. Wtedy Komisja Europejska wpisała je do Wspólnotowego Katalogu Odmian Gatunków Roślin Rolniczych.

Źródło: Gazeta.pl