ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes
Organizmy transgeniczne, GMO

Organizmy transgeniczne, GMO

Europejczycy popierają biotechnologię

Eurobarometr, czyli badania opinii publicznej w UE, przeprowadzony w listopadzie i grudniu 2009r. pokazały opinie Europejczyków na temat biotechnologii, a także całej polityki rolnej Unii Europejskiej. Badania były przeprowadzane na zlecenie Komisji Europejskiej, a brała w nich udział grupa 1000 respondentów w każdym z 27 państw wspólnoty, także w Polsce.

Zgoda na uprawę ziemniaka GMO w krajach UE

Komisja Europejska zgodziła się na uprawę w krajach UE modyfikowanego genetycznie ziemniaka Amflora. Jednocześnie zapowiedziała, że kraje będą miały więcej swobody we wprowadzaniu zakazu upraw GMO. Decyzją Komisji oburzeni są ekolodzy z Greenpeace.

Apel rolników do Parlamentu RP w sprawie ustawy o GMO

My rolnicy reprezentujący m.in. Polski Związek Producentów Kukurydzy, Stowarzyszenie Koalicja Na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa, Zamojskie Towarzystwo Rolnicze, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych oraz Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego domagamy się kompleksowego uregulowania prawnego kwestii GMO, w szczególności w zakresie możliwości uprawy dopuszczonych na poziomie Unii Europejskiej odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych.

Genetyczne uprzedzenia do biotechnologii w Polsce czyli zagrożenia dla GMO

W Polsce wydaje się około 0,7% PKB na badania i rozwój. Brakuje powszechnie elementarnej wiedzy o istocie biotechnologii, na której współcześnie budowane są konkurencyjne gospodarki żywnościowe i rolne.

Nowe odmiany kukurydzy GM w UE

Kukurydza GMOKomisja Europejska podjęła decyzje o autoryzacji 3 odmian kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej MON88017, MON89034, 59122xNK603 dla importu oraz wykorzystania do produkcji żywności i pasz. Wszystkie 3 odmiany uzyskały pozytywną opinię naukową Panelu ds. GMO Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i przeszły pełną procedurę autoryzacji przewidzianą prawem Unii Europejskiej.

Czy można patentować żywność GMO?

Czy zmodyfikowaną roślinę można traktować jak wynalazek? Czy żywność modyfikowaną genetycznie można patentować?

EFSA po raz kolejny pozytywnie ocenia MON810

Kukurydza GMOEuropejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności na wniosek 6 krajów członkowskich po raz kolejny dokonał ponownej oceny bezpieczeństwa kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej MON 810. Wcześniejsza opinia naukowego panelu ds. GMO opublikowana 30 czerwca została zastąpiona nową opinią z dnia 30 lipca 2009 r. Z konkluzji ekspertów z Panelu ds. GMO EFSA wynika, że ponowna ocena potwierdziła poprzednie wyniki w zakresie bezpieczeństwa tej odmiany.

Innowacyjny projekt oznaczania markerów molekularnych bawełny wsparciem dla hodowców

Bawełna BTW kwietniu 2009 roku dwie międzynarodowe firmy Monsanto oraz Texas AgriLife ogłosiły zamiar charytatywnego przekazania mapy markerów molekularnych bawełny do wykorzystania przez hodowców. Projekt zakończył się 15 lipca, a jego wyniki opublikowane zostały w the Journal of Cotton Science. Projekt zatytułowany New simple sequence repeats (SSR) Markers for Use in Cotton (Gossypium spp.) Improvement został przeprowadzony przez hodowców z firmy Monsanto, Uniwersytetu A&M w Teksasie oraz Departamentu ds. Rolnictwa Stanów Zjednoczonych.

BioCentrum poszerza ofertę w zakresie produkcji białek rekombinowanych

BioCentrum poszerza ofertę w zakresie produkcji białek rekombinowanych dzięki decyzji Ministerstwa Środowiska. Firma uzyskała zgodę na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych w celu produkcji białek rekombinowanych w organizmach prokariotycznych i eukariotycznych.

Biała Księga GMO wręczona Premierowi

greenpeaceGreenpeace wręczył premierowi Donaldowi Tuskowi "Biała księgę GMO". Jest to zbiór dokumentów stworzonych przez kraje unijne, które wprowadziły zakaz upraw GMO na swoim terenie. Księga zawiera także kilkadziesiąt badań naukowych udowadniających ryzyko dla ludzi i środowiska, jakie niesie ze sobą wprowadzenie na polskie pola upraw roślin transgenicznych. Dokument ten ma na celu ułatwić polskiemu rządowi wprowadzenie w Polsce całkowitego zakazu upraw i obrotu genetycznie zmodyfikowaną kukurydzą MON 810 firmy Monsanto, jedyną odmianą dopuszczoną do wysiewu w Unii Europejskiej.

1234567891011121314151617