ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes
Organizmy transgeniczne, GMO

Organizmy transgeniczne, GMO

Francja przegrywa bój o GMO

Europejski Trybunał Sprawiedliwości ogłosił wyrok przeciwko Francji, która wprowadziła zakaz uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych na swoim terytorium. Długotrwały brak zgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym oraz opór rządu francuskiego przed wykonaniem obowiązków państwa członkowskiego, doprowadziły do nałożenia kary w postaci opłaty ryczałtowej w wysokości 10 mln Euro.

Nowa odmiana soi GMO dopuszczona na unijny rynek

soja modyfikowana genetycznieW dniu 4 grudnia 2008 roku Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję zezwalającą na import do Unii Europejskiej nowej odmiany soi genetycznie zmodyfikowanej MON89788, znanej również jako Roundup Ready 2 Yield. Autoryzacja obejmuje import, możliwość przetwarzania, jako żywność oraz pasze.

GMO - punkt widzenia rolników

Jeśli polskim rolnikom zakaże się uprawiania kukurydzy genetycznie modyfikowanej to, kto zrekompensuje im straty wynikłe z porażenia omacnicą prosowianką? Czy Minister Rolnictwa i Środowiska mają przewidziane na to środki w swoich budżetach?

Zakaz dla GMO we Francji zakwestionowany przez EFSA

29 października 2008 Europejski Urzędu Do Spraw Bezpieczeństwa Żywności Panel ds. GMO wydał na zlecenie Komisji Europejskiej naukową opinię dotyczącą wprowadzonego przez rząd Francji zakazu uprawy kukurydzy Bt MON 810. EFSA uznała, że Francja nie przedstawiła żadnych nowych dowodów naukowych mających świadczyć o negatywnym wpływie GMO na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, zwierząt oraz środowisko naturalne.

Własna uprawa roślin strączkowych zamiast importu GMO?

Ministerstwo rolnictwa chce wesprzeć produkcję roślin strączkowych, które częściowo będą mogły zastąpić importowaną śrutę sojową - poinformował w środę na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke.

GBE Polska: ocena ryzyka GMO tylko na podstawie kryteriów naukowych

GBE Polska (Green Biotechnology in Europe) reprezentująca przemysł biotechnologiczny w Polsce popiera podejście kompleksowej oceny ryzyka organizmów genetycznie zmodyfikowanych w świetle trwających dyskusji na poziomie Unii Europejskiej w tym zakresie. Należy przy tym podkreślić, że obecne wymogi legislacyjne oceny ryzyka na poziomie Unii są najbardziej rygorystyczne na całym świecie.

EFSA odrzuciła wniosek Grecji i Węgier o zakaz uprawy GMO

uprawy GMONa początku lipca Europejski Urzędu Do Spraw Bezpieczeństwa Żywności Panel ds. GMO wydał dwie ważne decyzje odrzucające wniosek Grecji i Węgier na wprowadzenie zakazu uprawy kukurydzy Bt MON 810 na ich terytorium (Grecja - 2 lipca, Węgry - 3 lipca). EFSA uznała, iż kraje te nie przedstawiły żadnych nowych dowodów naukowych mających świadczyć o negatywnym wpływie GMO na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, czy zwierząt oraz środowisko naturalne.

JRC: Rolnicy chwalą GMO

Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC), dyrekcja generalna Komisji Europejskiej, opublikowało raport potwierdzający pozytywne aspekty ekonomiczne dla europejskich rolników płynące z uprawy roślin transgenicznych.

Biotechnologia szansą dla biopaliw

CropLife International - organizacja reprezentująca przemysł rolno-przetwórczy informuje, że biopaliwa stanowią szansę wzrostu gospodarczego oraz stwarzają możliwość dla rozwoju światowego rolnictwa. Produkcja biopaliw przyniesie spodziewany istotny wzrost zaopatrzenia w energię, pod warunkiem efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Coraz tańsze biopaliwo

Badania nad biopaliwami są prowadzone coraz prężniej, ze względu na zwiększające się zanieczyszczenie środowiska i zmniejszające się zapasy ropy naftowej. Jak na razie naukowcy są w stanie wyprodukować alternatywne źródła energii, są to jednak w dalszym ciągu procesy bardzo kosztowne. Naukowcy z Michigan State University zmodyfikowali źródło biopaliwa, obniżając koszty jego produkcji

1234567891011121314151617