ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Biotechnologia szansą dla biopaliw

CropLife International - organizacja reprezentująca przemysł rolno-przetwórczy informuje, że biopaliwa stanowią szansę wzrostu gospodarczego oraz stwarzają możliwość dla rozwoju światowego rolnictwa. Produkcja biopaliw przyniesie spodziewany istotny wzrost zaopatrzenia w energię, pod warunkiem efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Komisja Europejska dostrzegła pozytywny wpływ nowoczesnej biotechnologii na rolnictwo m.in. do produkcji biopaliw, które zastępując tradycyjne paliwa mają korzystny wpływ na nasze środowisko

Biotechnologia daje ogromne możliwości, które mogą zostać wykorzystane również do produkcji biopaliw. Wykorzystanie nowych technologii w rolnictwie zwiększa wydajność produkcji rolnej oraz jakość plonów, o czym miało okazję przekonać się ponad 12 miliony rolników z całego świata, którzy w roku 2007 uprawiali rośliny transgeniczne na łącznej powierzchni 114,3 milionów hektarów.

Do produkcji biopaliw wykorzystuje się m.in. surowce roślinne takie jak rzepak, burak cukrowy, kukurydza. Stanowią one alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnianych, ograniczając przy tym emisję szkodliwych substancji do środowiska naturalnego.
W ostatnim czasie zwiększa się zapotrzebowanie na źródła energii odnawialnej. Szacuje się, że do 2050 roku wykorzystywanie surowców z naturalnych źródeł będzie dwukrotnie większe, a za kolejne 50 lat liczba ta zwiększy się trzykrotnie.
W tym samym czasie ceny benzyny/oleju napędowego wzrosną, ponieważ zasoby paliw kopalnianych zostaną wyczerpane. Zmiany klimatu i postępująca degradacja środowiska naturalnego zmuszają nas do poszukiwania nowych możliwości w źródłach energii odnawialnej.
Duże zasoby materiałów surowcowych i możliwość ich wykorzystania sprawia, że biopaliwa są najlepszym sposobem na zredukowanie efektu cieplarnianego i spożytkowanie źródeł energii odnawialnej w najbliższej przyszłości.

Produkcja wykorzystująca nowe technologie, takie jak biotechnologia, posiada znaczny potencjał, aby uczynić z biopaliw zrównoważony sposób pozyskiwania energii. Mówiąc prosto, umożliwia wykorzystanie w sposób bardziej efektywny powierzchni rolnych, których areał jest ograniczony.

Rozwój jaki stale postępuje w przemyśle biotechnologicznym może mieć pozytywny wpływ na produkcję biopaliw, przede wszystkim z uwagi na zapewnienie dobrej jakości wysokich plonów roślin energetycznych, a co za tym idzie większą ilość surowca z jednostki powierzchni. Ponadto rośliny transgeniczne nie wymagają do wzrostu gleb wysokiej jakości, także rolnicy do produkcji roślin energetycznych mogą efektywniej użytkować grunty dotychczas niewykorzystywane. Możliwości jest naprawdę wiele.

---
CropLife International is a global federation representing the plant science industry and a network of regional and national associations in 91 countries. These companies are committed to sustainable agriculture through innovative research and technology in the areas of crop protection, non-agricultural pest control, seeds and plant biotechnology (źródło: http://www.croplife.org/).

---
Materiał prasowy dostarczony przez: Niezależna Agencja Prasowa (NAP).