Artyku造GMOS這wnikPracaStudiaForum
Aktualno軼i:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKom鏎ki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualno軼i biotechnologiczneBiobiznes
Artyku造 i publikacje

Artyku造 i publikacje

Przeprogramowanie kom鏎ek somatycznych jako alternatywa wobec spor闚 etycznych wok馧 kom鏎ek macierzystych

Hodowla pierwotnych kom鏎ek macierzystych cz這wieka z jednej strony stwarza szans na opracowanie terapii nieuleczalnych dot康 chor鏏, jak cukrzyca, choroba Parkinsona czy dysfunkcje uk豉du odporno軼iowego, z drugiej wywo逝je fal spor闚 na temat dopuszczalno軼i bada na ludzkich zarodkach. Ko軼i niezgody jest ustalenie statusu ludzkiego zarodka, czyli od kt鏎ego momentu po zap這dnieniu mamy do czynienia z istot ludzk.

Rola kom鏎ek uk豉du immunologicznego w procesie nowotworzenia

Przypuszczamy, 瞠 rozw鎩 raka wymaga powstania stanu zapalnego, podczas kt鏎ego determinanty antygenowe patogen闚 upodabniaj si do cz御teczek self (w豉snych) organizmu gospodarza, czego efektem jest brak reakcji odpowiedzi uk豉du odporno軼iowego. Zjawisko upodabniania si antygen闚 paso篡ta do cz御teczek w豉snych organizmu nosi miano mimikry molekularnej.

Zdrowotne aspekty 篡wno軼i GMO

砰wno嗆 modyfikowana genetycznie, to jeden ze znacz帷ych, z punktu widzenia potrzeb zdrowia publicznego obszar闚 wykorzystania biotechnologii do jej produkcji. Wsp馧czesna biotechnologia pozwala na przenoszenie pojedynczych gen闚 z jednego organizmu na drugi wykorzystuj帷 metody sztucznego 陰czenia odcink闚 DNA, zazwyczaj z wykorzystaniem wyspecjalizowanych enzym闚. Powstaj帷e na tej drodze genetycznie zmodyfikowane ro郵iny s逝膨 m.in. do produkcji wielu 鈔odk闚 spo篡wczych.

Og鏊ne aspekty ksenotransplantacji

Niewydolno嗆 lub ca趾owite uszkodzenie narz康闚 wewn皻rznych jest problemem z jakim ludzko嗆 boryka si od bardzo dawna. Wielkim sukcesem medycyny w tej kwestii jest transplantologia - nauka zajmuj帷a si przeszczepieniem narz康闚 w ca這軼i lub cz窷ci, tkanki lub kom鏎ek z jednego cia豉 na inne. Powodzenie przeszczepu jest uzale積ione od kilku warunk闚: zgodno軼i tkankowej, w豉軼iwego doboru dawcy i biorcy, zastosowania dobrego p造nu prezerwacyjnego i metody prezerwacji dla transplantu oraz odpowiedniego leczenia immunosupresyjnego. Do tego dochodzi umiej皻no嗆 rozpoznania i leczenia procesu odrzucania narz康u przez organizm biorcy, oraz zapobieganie powik豉niom i ich leczenie [9].

Rola oksygenazy hemowej w procesach zapalnych

Zapalenie (豉c. inflammatio) jest szybkim, ale skoordynowanym procesem wywo豉nym przez zaka瞠nie chorobotw鏎czymi drobnoustrojami lub uszkodzeniem tkanki. G堯wn funkcj zapalenia jest opanowanie i zako鎍zenie infekcji lub naprawa zniszczonej tkanki i powr鏒 do stanu homeostazy.

Pirosekwencjonowanie - sekwencjonowanie z wykorzystaniem kwant闚 鈍iat豉

W przeci庵u ostatnich dekad nast徙i ogromny rozw鎩 biologii molekularnej. Sta這 si jasnym, 瞠 nie jest mo磧iwe zbadanie wszystkich interakcji zachodz帷ych w kom鏎kach, bez poznania ich molekularnego pod這瘸 zawartego mi璠zy innymi w sekwencji DNA poszczeg鏊nych gen闚. Pierwsza wa積a sekwencja DNA zosta豉 odczytana w 1971 roku przez Wu i Taylora. By to kohezyjny koniec DNA faga λ. W 1977 roku zosta造 opracowane niezale積ie dwie metody wyznaczania sekwencji DNA. Pierwsza z nich - metoda Sangera - to metoda wykorzystuj帷a terminacj 豉鎍ucha DNA przy zastosowaniu zmodyfikowanych nukleotyd闚 (dideoksynukleotydy). Druga metoda - Maxima i Gilberta - polega na wykorzystaniu zwi您k闚 chemicznych do rozszczepiania 豉鎍ucha DNA. Obie techniki s powszechnie stosowane w wielu laboratoriach po dzi dzie. W 1996 roku w Royal Institute of Technology w Sztokholmie profesor Pal Nyren, wraz ze swoim uczniem Mostafa Ronaghi, opracowa nowatorsk technik sekwencjonowania DNA - pirosekwencjonowanie.

Podstawy terapii genowej (terapia genowa)

Znana od lat 80 XXwieku terapia genowa jest metod umo磧iwiaj帷 leczenie wielu schorze na poziomie molekularnym. Aby uzyska efekt terapeutyczny, do kom鏎ek docelowych pacjenta wprowadzany jest preparat genowy zawieraj帷y prawid這w kopi genu (najcz窷ciej w postaci cDNA - bezintronowej sekwencji koduj帷ej aminokwasy) lub oligonukleotydy (kr鏒kie fragmenty kwas闚 nukleinowych – DNA lub RNA).

Bia趾o wi捫帷e element TATA (TATA-Binding Protein - TBP)

Polimeraza RNA wykonuje delikatne zadanie rozdzielenia dw鏂h nici DNA i przepisania informacji genetycznej na ni RNA. Lecz sk康 wie gdzie ma zacz望? Nasze kom鏎ki zawieraj 30 000 gen闚 kodowanych przez miliony nukleotyd闚. W przypadku ka盥ego genu, kom鏎ka musi by zdolna do rozpocz璚ia transkrypcji we w豉軼iwym miejscu i o w豉軼iwym czasie.

Toksyna cholery (Cholera Toxin)

Bakterie nie powstrzymuj pi窷ci, kiedy walcz we w豉snej obronie. Niekt鏎e z nich tworz toksyny tak silne, 瞠 pojedyncza cz御teczka jest w stanie zabi ca陰 kom鏎k. Jest to o wiele bardziej efektywne ni chemiczne trucizny, takie jak cyjanek czy arszenik. Chemiczne trucizny atakuj wa積e dla kom鏎ki cz御teczki, jedna po drugiej, tak 瞠 wiele, wiele cz御teczek cyjanku jest potrzebnych by u鄉ierci kom鏎k. Bakteryjne toksyny wykorzystuj dwie strategie, aby sta si o wiele bardziej zab鎩czymi.

Neurotrofiny (Neurotrophins)

Tw鎩 m霩g sk豉da si z 85 miliard闚 po陰czonych neuron闚. Ka盥y neuron, osobno, otrzymuje sygna造 od wielu s御iad闚 i na ich podstawie, decyduje o wys豉niu w豉snego komunikatu do innych kom鏎ek nerwowych. Z陰czone dzia豉nie wszystkich neuron闚 pozwala nam odczuwa otaczaj帷y 鈍iat, my郵e o tym co widzimy i podejmowa w豉軼iwe dzia豉nia.

1234567