Artyku造GMOS這wnikPracaStudiaForum
Aktualno軼i:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKom鏎ki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualno軼i biotechnologiczneBiobiznes
Artyku造 i publikacje

Artyku造 i publikacje

Teoria pochodzenia 篡cia

Pierwsz skamielin kom鏎ki prokariotycznej odnaleziono w ska豉ch licz帷ych 3,5 miliarda lat. Ta dat obecnie uznaje si za pocz徠ek 篡cia na Ziemi. Jednak jak na nagiej planecie, bez 郵ad闚 tlenu o powierzchni b璠帷ej ci庵le na鈍ietlanej promieniowaniem ultrafioletowym, w wysokiej temperaturze powsta造 pierwsze kom鏎ki? Obecnie najpopularniejsza i najbardziej prawdopodobna jest teoria "prazupy". W latach pi耩dziesi徠ych zosta豉 ona sprawdzona przez Miller’a i Urey’a. Na podstawie bada geofizycznych ustalono, 瞠 闚czesna atmosfera sk豉da豉 si w g堯wnej mierze z azotu, wodoru, pary wodnej, amoniaku, metanu, tlenk闚 w璕la, siarkowodoru. Powierzchnia planety by豉 pokryta praoceanem, a gazy te by造 w ci庵貫j cyrkulacji. Atmosfer przeszywa造 ci庵貫 wy豉dowania atmosferyczne. W takich warunkach proste cz御teczki nieorganiczne wykazuj samorzutn tendencj do 陰czenia si w du穎 bardziej skomplikowane zwi您ki.

Moralne i ewolucyjne aspekty genetyki cz這wieka

Nasuwa si pytanie, czy w najbli窺zej przysz這軼i technologia genetyczna i terapie genowe nie zostan wykorzystane do poprawiania pewnych zmiennych cech ludzi np. urody, si造 fizycznej, zdolno軼i intelektualnych, zwi瘯szenia wzrostu czy zmiany koloru oczu. Czy rodzice b璠 mogli "zaprojektowa" swoje potomstwo? Perspektywy mog by dla niekt鏎ych kusz帷e, poniesienie koszt闚 takiej manipulacji by造by inwestycj na ca貫 篡cie. Wkraczamy tu w obszar wolno軼i osobistej cz這wieka, dziecka. Pojawia si pytanie czy mamy prawo do tego aby jego niepowtarzalna osobowo嗆 by豉 z g鏎y zdeterminowana. By mo瞠 powstan technologie pozwalaj帷e zmienia pewne cech osobnicze ju w organizmach doros造ch, podobnie jak to ma miejsce podczas pr鏏 leczenia chor鏏 genetycznych za pomoc terapii genowych. Zak豉daj帷, 瞠 w ca趾owitej zgodzie ze swoj natur ka盥y cz這wiek chce by zdrowy i szcz窷liwy oraz pragnie wolno軼i dzia豉nia, mo積a zastanowi si w jakich granicach umie軼i mo磧iwo嗆 "genetycznego udoskonalenia" jednostki.

Ewolucja genomu cz這wieka

Zrozumienie genetycznych podstaw cech, kt鏎e r騜ni ludzi od innych naczelnych jest jednym z najwi瘯szych wyzwa dla wsp馧czesnej genomiki ewolucyjnej. Genetyczna architektura genomu cz這wieka jest 廝鏚貫m dowod闚 na unikalne zdarzenia molekularne w ewolucji cz這wieka. Analizy pozwoli造 odkry i sklasyfikowa zmiany w milionach par zasad ludzkiego genomu, kt鏎e przyczyni造 si do ewolucji cech cz這wieka po specjacji linii Homo i Pan 5–7 milion闚 lat temu. Trzy modele pochodzenia ludzko軼i: ‘out of Africa’, model ”wypierania” i model „multiregionalny” przedstawiaj r騜norodne teorie i za這瞠nia, dotycz帷e chronologicznego porz康ku, czasu zdarze, przyczyn powstania danych cech hominid闚. Ewolucja ludzi przedstawia ci庵 powt鏎zonych zdarze specjacyjnych i morfologicznych zmian, pocz患szy od hominidowych przodk闚 przez Australopithecus do Homo habilis, H. erectus, H. sapiens.

Bioterroryzm - bro biologiczna

Historia stosowania broni biologicznej. Istota bioterroryzmu. Czynniki zaka幡e, kt鏎e potencjalnie mog by u篡te jako bro biologiczna. Egzotoksyny wytwarzane przez bakterie Bacillus anthracis oraz Clostridium botulinum. Zagro瞠nia zwi您ane z zaka瞠niem tularemi. Zagro瞠nia zwi您ane z zaka瞠niem d簑m i choler. Wirusowe gor帷zki krwotoczne. Wirus ospy. Inne substancje biologiczne, kt鏎e potencjalne mog by wykorzystane jako bro biologiczna. Organizacje powo豉ne do walki z terroryzmem, akty prawne zwi您ane z eliminacj broni biologicznej. 安iatowy monitoring zaka瞠. Schemat post瘼owania w przypadku zaj軼ia ataku bioterrorystycznego w Polsce. Zagadnienia zwi您ane z rozpoznaniem ataku bioterrorystycznego. Wsp馧czesnetechniki diagnostyczne. Przeciwdzia豉nie skutkom u篡cia broni biologicznej. Szczepienia.

Prawo wyboru - Biobezpiecze雟two biotechnologii - GMO - MON 810

Aby spo貫cze雟two mog這 wybiera, konieczna jest solidna, elementarna wiedza Biobezpiecze雟two biotechnologii jest przedmiotem gor帷ych spor闚 i dyskusji w krajach UE. Ostatnia decyzja Komisji Europejskiej zezwalaj帷a na uprawianie 17 odmian kukurydzy MON 810 spowodowa豉, 瞠 w Polsce rozgorza造 polemiki dotycz帷e stosowania GMO w rolnictwie. Kukurydza MON 810 jest odmian transgeniczn, do kt鏎ej wprowadzono gen pochodzenia bakteryjnego (Bacillus thuringiensis), koduj帷y biosyntez bia趾a Bt, czyli czynnika odpowiedzialnego za uodpornienie kukurydzy na wiele owad闚 paso篡tniczych, jak np. wyst瘼uj帷a ju coraz cz窷ciej w Polsce omacnica prosowianka. Na podstawie zezwolenia Komisji Europejskiej (z 9.09.04.), mo積a uprawia t kukurydz w ca貫j Unii.

Klonowanie po polsku - rozmowa z prof. dr. Jackiem A. Modli雟kim, kierownikiem Zak豉du Embriologii Do鈍iadczalnej w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierz徠 PAN w Jastrz瑿cu

O klonowaniu m闚i si g這郾o i du穎 od narodzin s造nnej owcy Dolly, a wi璚 od 1997 roku. Jej przyj軼ie na 鈍iat by這 jednak nie pocz徠kiem lecz ukoronowaniem d逝gotrwa造ch wcze郾iejszych bada. Od jak dawna zajmuje si Pan t problematyk badawcz? – Od bardzo dawna. Pod koniec lat 60. rozpocz掖em prac w Zak豉dzie Embriologii Uniwersytetu Warszawskiego kierowanym przez 鈍iatowej s豉wy embriologa prof. Andrzeja K. Tarkowskiego. Problematyk klonowania zaj掖em si w latach 70. Ju w闚czas m闚iono o mo磧iwo軼i klonowania p豉z闚, podejmowano na 鈍iecie nie鄉ia貫 pr鏏y powt鏎zenia podobnych bada na ssakach, ale bez powodzenia. Uznano, 瞠 jest to po prostu niemo磧iwe. My鄉y natomiast podejmowali w闚czas do嗆 ryzykowne i 鄉ia貫 badania. W naszym Zak豉dzie mia造 miejsce pierwsze, udane pr鏏y tworzenia chimer ssaczych, trwa造 badania nad partenogenez ssak闚, analizowano mo磧iwo軼i rozwojowe pojedynczych kom鏎ek wczesnych zarodk闚 ssak闚.

Liposomy jako alternatywna forma lek闚 przeciwnowotworowych

Liposomy to zamkni皻e struktury uzyskiwane podczas hydratacji fosfolipid闚. S zbudowane z takich samych sk豉dnik闚 lipidowych co b這ny biologiczne. Liposomy mo積a budowa z wielu typ闚 lipid闚 i wykorzystywa je jako modele w badaniach w豉軼iwo軼i b這n biologicznych. Cech charakterystyczn liposom闚 jest spontaniczne tworzenie p璚herzyk闚, w kt鏎ych mo積a zamyka r騜ne roztwory. Dzi瘯i temu liposomy znalaz造 zastosowanie w medycynie. S wykorzystywane do zamykania lek闚, przeciwcia, antygen闚, kwas闚 nukleinowych, a nawet ca造ch chromosom闚.

Ewolucja ukierunkowana bia貫k - Tworzenie i optymalizacja funkcji bia貫k

Poni窺zy artyku opisuje ewolucyjne podej軼ie w in篡nierii bia趾a, znane jako ewolucja ukierunkowana. Pozwala to na szybkie i stosunkowo 豉twe otrzymanie bia趾a o po膨danych cechach. Metoda ta jest wykorzystywana przez plac闚ki naukowe i firmy biotechnologiczne, w celu tworzenia i optymalizacji funkcji bia貫k. Opisuj tu ide ewolucji ukierunkowanej bia貫k, podaj zwi瞛造 opis wybranych metod, oraz przedstawiam komercyjne i akademickie przyk豉dy wykorzystania.

Bia趾a adhezyjne w kom鏎kach nowotworowych

Adhezja kom鏎ek odgrywa kluczowa rol w regulacji takich proces闚 jak wzrost, r騜nicowanie si i migracja kom鏎ki. Bia趾a odpowiedzialne za adhezje tzw. CAMs (ang. cellular adhesion molecules) po鈔ednicz w oddzia造waniach mi璠zy kom鏎kami oraz mi璠zy kom鏎kami a macierz mi璠zykom鏎kow. Dotychczas zidentyfikowano ponad 50 bia貫k bior帷ych udzia w adhezji, s to: integryny, selektyny, kadheryny oraz immunopodobne CAMs-Ig. Ka盥a z tych bia趾owych rodzin posiada charakterystyczne motywy budowy, jak r闚nie r騜ni si pe軟ionymi funkcjami w adhezji kom鏎ek, udzia貫m w tworzeniu ognisk kontaktowych, pas闚 adhezyjnych, desmosom闚 czy hemidesmosom闚. Nale篡 tak瞠 nadmieni, 瞠 w tworzeniu po陰cze zakotwiczonych zaanga穎wane s r闚nie elementy szkieletu kom鏎kowego: filamenty aktynowe oraz filamenty po鈔ednie.

Dystrofina i jej mutacje - jeden gen, kilka bia貫k i wiele fenotyp闚 - Podstawy molekularne dystrofii mi窷niowych Duchenne*a i Becker*a

Dystrofina jest bia趾iem kodowanym przez gen le膨cy na chromosomie X. Opisano wiele mutacji wyst瘼uj帷ych w tym genie, z kt鏎ych wi瘯szo嗆 zmienia ekspresj dystrofiny w kom鏎ce. Mutacje te wywo逝j choroby zwane dystrofiami mi窷niowymi Duchenne’a i Becker’a. Jest jeszcze kilka innych tkanek, w kt鏎ych wyst瘼uj izoformy dystrofiny, takie jak tkanka nerwowa czy siatk闚ka oka. Mutacja jednej z izoform dystrofiny wyst瘼uj帷ej w mi窷niach serca powoduj kardiomiopatie. Mnogo嗆 fenotyp闚 nauczy豉 naukowc闚 wiele na temat funkcji dystrofiny, jej istotnego znaczenia w kom鏎ce, a tak瞠 niezwyk貫j roli regulacji ekspresji gen闚.

1234567