ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes
Artykuły i publikacje

Artykuły i publikacje

Wpływ niektórych wirusów i bakterii na powstawanie nowotworów

Patogeniczność drobnoustroju jest czynnikiem warunkującym zapoczątkowanie procesu chorobotwórczego. W zależności od stopnia zjadliwości, drobnoustrój jest w stanie zainicjować określony rodzaj, czy stopień złożoności danej choroby. Choroby wywoływane przez drobnoustroje charakteryzują się zróżnicowaniem zarówno pod względem towarzyszących im objawów, ich nasilenia, długości trwania choroby, czy też jej ciężkości i możliwych wystąpienia powikłań po jej ustąpieniu. Można wyróżnić wiele rodzajów chorób wywołanych drobnoustrojami. Zasięg i natężenie schorzeń wywołanych zakażeniem drobnoustrojami może być nieznaczne i niezauważalne, ale może także okazać się wyjątkowo ciężkie w leczeniu i prowadzić do drastycznych następstw, jakim jest na przykład rozwój nowotworu, który należy do najcięższych, najtrudniej uleczalnych i najbardziej zagrażających życiu człowieka chorób. Ryzyko umieralności w związku z wystąpieniem nowotworu jest bardzo wysokie.

Mikroorganizmy a powstawanie nowotworu

Mikroorganizmy mogą przyczyniać się do powstawania nowotworu. Możemy wyróżnić wiele rodzajów chorób wywołanych drobnoustrojami. Zasięg i natężenie schorzeń wywołanych zakażeniem drobnoustrojami może być nieznaczne i niezauważalne, ale może także okazać się wyjątkowo ciężkie w leczeniu i prowadzić do drastycznych następstw, jakim jest na przykład rozwój nowotworu.

Białko p53 - Żyj lub pozwól umrzeć - odpowiedź komórki na białko p53

Białko p53 jest jednym z czynników transkrypcyjnych odgrywających ważną rolę podczas aktywacji zaprogramowanej śmierci komórki. Proces apoptozy pozwala na utrzymanie homeostazy w organizmie. Jednakże w komórkach rakowych p53 jest nieaktywne co pozwala na dalszy rozwój nowotworu.

Angiogeneza a nowotwory

Angoigeneza jest procesem regulowanym przez szereg czynników, aktywujących lub hamujących podziały komórek endotelialnych (ang. vascular endothelial cells). Zwykle poziom inhibitorów angiogenezy jest większy, hamując podziały komórek i wzrost naczyń. Niestety angiogeneza jest także procesem, który umożliwia wzrost i rozwój nowotworów.

Nagrody Nobla związanie z biotechnologią

Alferd Nobel urodził się w Sztokholmie. Był wynalazcą i przedsiębiorcą. Jego największy wynalazek - dynamit - ustanowił przełom górnictwie oraz budowie tuneli, a on w szybkim czasie dorobił się wielkiego majątku. Wynalazł także proch dymny, zbudował detonator, zajmował się też telekomunikacją, systemami alarmowymi. Był autorem 355 patentów. Zgodnie z ostanią wolą jego majątek jest dobrze inwestowyny, a odsetki w formie nagrody są co roku rozdzielane pomiędzy tych, "którzy w poprzednim roku wyświadczyli ludzkości największe dobrodziejstwa".

Progeria powodowana jest mutacją w genie kodującym laminę A

Progeria Hutchinsona – Gilforda (HGPS – Huitchinson-Glford Progeria Syndrom) jest niezwykle rzadką chorobą genetyczną charakteryzującą się przedwczesnym starzeniem organizmu. Pierwsze objawy choroby są zauważalne dopiero po około 12 miesiącach życia dziecka.

Genetyczna modyfikacja surowców paszowych i spożywczych: zakres, potencjalne zagrożenia i możliwości przeciwdziałania

Doskonalenie cech użytkowych, głównie zwiększenie plonowania, odporności na niekorzystne warunki środowiskowe (wahania temperatury i zaopatrzenia w wodę), odporności na choroby i atak szkodników oraz poprawa wartości odżywczej uzyskiwanych plonów, ma już długą tradycję, sięgającą początków ubiegłego wieku. Przez wiele dziesięcioleci cel ten osiągano klasycznymi metodami selekcji odmian wykorzystując naturalną lub dodatkowo zwiększoną zmienność wewnątrzgatunkową, m. in. powodowaną przez naturalną lub indukowaną mutację genów.

Genetycy w oczach mediów - GenEtyka - czy genetycy mają sumienie? Nie samym wykładem student żyje - czyli: o podręcznikach biologii molekularnej

Przeciętny Kowalski obawia się genetyków. Ci obłąkani ludzie w białych fartuchach, ukryci za murami swoich laboratoriów, robią rzeczy niezrozumiałe, tajemnicze i groźne. Wkraczają bez zahamowań na tereny, które, zgodnie z porządkiem świata, powinny dla człowieka pozostawać niedostępne. Zmieniają ustalony porządek rzeczy, bawią się w stwórców i nadzorców natury.

Czy chcemy żyć z GMO? Aspekty gospodarcze, ekologiczne i etyczne stosowania produktów GMO

Materiały z konferencji. Poruszane tematy: Geneza różnicy stanowisk USA i UE, Regulacje prawne normujące zasady stosowania GMO w Unii Europejskiej i w Polsce, Sytuacja na rynku polskim - wyniki kontroli artykułów rolno-spożywczych pod kątem zawartości składników genetycznie zmodyfikowanych, Zasady koegzystencji produkcji konwencjonalnej, ekologicznej oraz genetycznie zmodyfikowanej, Rolnictwo ekologiczne a GMO, Zapewnienie tożsamości i dobrowolna certyfikacja artykułów rolno-spożywczych i inne.

Kontynuacja czy rewolucja?

Wprowadzanie do produkcji odmian transgenicznych, podobnie jak wprowadzanie wszelkich innych technologii w rolnictwie, wiąże się z pewnymi zagrożeniami, z których niektóre można przewidzieć, inne nie. Od zarania rolnictwa ludzie modyfikowali uprawiane rośliny poprzez selekcję potomstwa, polegającą na wyborze osobników o cechach odpowiadających rolnikom. W ten sposób w zamierzchłych czasach powstała pszenica, w której skład wchodzą trzy różne gatunki traw, czy kukurydza wywodząca się od trawy zwanej teosinte. W wyniku takich krzyżowań następowało losowe wymieszanie dziesiątków tysięcy genów, co prowadziło do tworzenia się w organizmach potomnych nowych białek i innych substancji chemicznych. Z szerokiej gamy osobników o różnych kombinacjach cech ich form rodzicielskich hodowca wybierał takie, które odpowiadały warunkom uprawy i dawały plon o pożądanym składzie chemicznym.

1234567