ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes
Organizmy transgeniczne, GMO

Organizmy transgeniczne, GMO

Stanowisko ASSB w sprawie GMO i Ramowego Stanowiska Rządu RP dot. GMO

ASSBAkademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii jest stowarzyszeniem, którego fundamentalnym celem jest integracja studentów biotechnologii i innych kierunków uczelni krajowych i zagranicznych, zainteresowanych tą dziedziną wiedzy. Członkowie ASSB angażują się również w poszerzanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz popularyzowanie jej w społeczeństwie.

Producenci kukurydzy opowiadają się za stosowaniem nowoczesnych technologii w rolnictwie

20 maja 2009 w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. W trakcie spotkania dyskutowano o najważniejszych problemach w uprawie kukurydzy oraz dostępnych rozwiązaniach, mającym na celu nie tylko zapewnienie dochodowości uprawy kukurydzy, ale przede wszystkim sprostanie rosnącym wymogom tak jakościowym jak i środowiskowym.

Stanowisko Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w sprawie GMO

Polski Związek Producentów Kukurydzy (PZPK)Stanowisko Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w sprawie organizmów genetycznie modyfikowanych przyjęte podczas Walnego Zebrania w dniu 20 maja 2009.

Przemysł paszowy niezadowolony z europejskiej polityki w sprawie GMO

Europejscy producenci żywego inwentarza stają przed bardzo poważnym problemem konkurencyjności, który jest wynikiem niemożliwości zabezpieczenia do produkcji pasz odpowiednich surowców w rozsądnych cenach, zawierających mniej niż 0,9% GMO - powiedział prezes FEFAC, Europejskiej Federacji Producentów Pasz.

Koegzystencja GMO jest możliwa

GMO RaportKomisja Europejska opublikowała najnowszy raport dotyczący zasad koegzystencji upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych, konwencjonalnych oraz organicznych (ekologicznych). Czytamy w nim, iż uprawy genetyczni zmodyfikowane nie zaszkodziły w żaden dający się udowodnić sposób produkcji upraw genetycznie niezmodyfikowanych (czyli konwencjonalnych oraz organicznych).

Zakaz uprawy kukurydzy GMO w Niemczech

Minister rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec, Ilse Aigner, ogłosiła decyzję o wprowadzeniu zakazu wysiewu genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810 na terenie tego kraju. Niemcy są szóstym państwem Unii Europejskiej, które wprowadziło taki zakaz.

Zakaz uprawy kukurydzy GMO w Austri i na Węgrzech podtrzymany

Strefy wolne od GMOMinistrowie Środowiska Unii Europejskiej zdecydowaną większością głosów odrzucili wczoraj propozycję Komisji Europejskiej, mającą zmusić Węgry i Austrię do zaakceptowania upraw genetycznie modyfikowanej kukurydzy na ich terytoriach.

Wilk pierwszym gatunkiem zmodyfikowanym genetycznie przez ludzi?

wilkWilki mogą się okazać pierwszymi zwierzętami na których człowiek dokonał modyfikacji genetycznych. Do zdarzenia miło dojść 14 tysięcy lat temu, a ich ślady widoczne są do dziś.

Wzrost powierzchni upraw roślin transgenicznych w 2008

GMO RaportPowierzchnia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych po raz kolejny znacząco wzrosła w 2008 roku, utrzymując stabilną tendencję wzrostową. W 2008 roku rośliny GMO uprawiano na powierzchni 125 mln hektarów, co stanowi ponad 9% wzrost względem 2007 roku - wynika z raportu Globar Status of Commercialized Biotach/GM crops 2008 opracowanego przez ISAAA.

EFSA podważyła stanowisko Austrii o szkodliwości GMO

EFSA uznała, że Austria nie przedstawiła żadnych nowych dowodów naukowych podważających wcześniejszą ocenę ryzyka kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej. Oznacza to, iż nie ma żadnych podstaw, aby wnioskować o negatywnym wpływie GMO na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, czy zwierząt oraz środowisko naturalne.

1234567891011121314151617