Organizmy transgeniczne, GMO

Organizmy transgeniczne, GMO

Stanowisko ASSB w sprawie GMO i Ramowego Stanowiska Rządu RP dot. GMO

ASSBAkademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii jest stowarzyszeniem, którego fundamentalnym celem jest integracja studentów biotechnologii i innych kierunków uczelni krajowych i zagranicznych, zainteresowanych tą dziedziną wiedzy. Członkowie ASSB angażują się również w poszerzanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz popularyzowanie jej w społeczeństwie.
» czytaj dalej

Producenci kukurydzy opowiadają się za stosowaniem nowoczesnych technologii w rolnictwie

20 maja 2009 w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. W trakcie spotkania dyskutowano o najważniejszych problemach w uprawie kukurydzy oraz dostępnych rozwiązaniach, mającym na celu nie tylko zapewnienie dochodowości uprawy kukurydzy, ale przede wszystkim sprostanie rosnącym wymogom tak jakościowym jak i środowiskowym.
» czytaj dalej

Stanowisko Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w sprawie GMO

Polski Związek Producentów Kukurydzy (PZPK)Stanowisko Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w sprawie organizmów genetycznie modyfikowanych przyjęte podczas Walnego Zebrania w dniu 20 maja 2009.
» czytaj dalej

Przemysł paszowy niezadowolony z europejskiej polityki w sprawie GMO

Europejscy producenci żywego inwentarza stają przed bardzo poważnym problemem konkurencyjności, który jest wynikiem niemożliwości zabezpieczenia do produkcji pasz odpowiednich surowców w rozsądnych cenach, zawierających mniej niż 0,9% GMO - powiedział prezes FEFAC, Europejskiej Federacji Producentów Pasz.
» czytaj dalej

Koegzystencja GMO jest możliwa

GMO RaportKomisja Europejska opublikowała najnowszy raport dotyczący zasad koegzystencji upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych, konwencjonalnych oraz organicznych (ekologicznych). Czytamy w nim, iż uprawy genetyczni zmodyfikowane nie zaszkodziły w żaden dający się udowodnić sposób produkcji upraw genetycznie niezmodyfikowanych (czyli konwencjonalnych oraz organicznych).
» czytaj dalej

Zakaz uprawy kukurydzy GMO w Niemczech

Minister rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec, Ilse Aigner, ogłosiła decyzję o wprowadzeniu zakazu wysiewu genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810 na terenie tego kraju. Niemcy są szóstym państwem Unii Europejskiej, które wprowadziło taki zakaz.
» czytaj dalej

Zakaz uprawy kukurydzy GMO w Austri i na Węgrzech podtrzymany

Strefy wolne od GMOMinistrowie Środowiska Unii Europejskiej zdecydowaną większością głosów odrzucili wczoraj propozycję Komisji Europejskiej, mającą zmusić Węgry i Austrię do zaakceptowania upraw genetycznie modyfikowanej kukurydzy na ich terytoriach.
» czytaj dalej

Wilk pierwszym gatunkiem zmodyfikowanym genetycznie przez ludzi?

wilkWilki mogą się okazać pierwszymi zwierzętami na których człowiek dokonał modyfikacji genetycznych. Do zdarzenia miło dojść 14 tysięcy lat temu, a ich ślady widoczne są do dziś.
» czytaj dalej

Wzrost powierzchni upraw roślin transgenicznych w 2008

GMO RaportPowierzchnia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych po raz kolejny znacząco wzrosła w 2008 roku, utrzymując stabilną tendencję wzrostową. W 2008 roku rośliny GMO uprawiano na powierzchni 125 mln hektarów, co stanowi ponad 9% wzrost względem 2007 roku - wynika z raportu Globar Status of Commercialized Biotach/GM crops 2008 opracowanego przez ISAAA.
» czytaj dalej

EFSA podważyła stanowisko Austrii o szkodliwości GMO

EFSA uznała, że Austria nie przedstawiła żadnych nowych dowodów naukowych podważających wcześniejszą ocenę ryzyka kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej. Oznacza to, iż nie ma żadnych podstaw, aby wnioskować o negatywnym wpływie GMO na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, czy zwierząt oraz środowisko naturalne.
» czytaj dalej

1234567891011121314151617