Organizmy transgeniczne, GMO

Organizmy transgeniczne, GMO

Uchwała Wydziału WBBB UJ dotycząca stanowiska Rządu RP w sprawie GMO

Uchwała Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie stanowiska Rządu RP dotyczągo GMO i projektowanej nowej ustawy organizmach genetycznie modyfikowanych (GMO).
» czytaj dalej

W Polsce można opracowywać nowe, rodzime rośliny modyfikowane genetycznie - rozmowa z prof. W. Kaniewskim

"Polscy naukowcy mogą opracowywać w Polsce nowe, rodzime produkty transgeniczne, niemniej jedynym sposobem na ich komercjalizację jest kooperacja z firmami biotechnologicznymi, które są właścicielami patentów na metody modyfikacji i konstruktów genetycznych. Wiem jak trudna droga prowadzi od pomysłu do jego realizacji jako komercyjnego produktu. Opracowywanie nowych roślin transgenicznych nie jest proste, ale jak najbardziej możliwe. Wiem jak to zrobić i chętnie pomogę..." - rozmowa z prof. Wojciechem K. Kaniewskim, twórcą pierwszych roślin transgenicznych całkowicie odpornych na choroby wirusowe i pierwszych zastosowanych w praktyce.
» czytaj dalej

GMO - na biopaliwa, pasze i dla przemysłu spożywczego

Rozwijanie produkcji roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w Polsce jako surowca dla sektora biopaliw, później jako komponentów pasz, a na końcu - na potrzeby przemysłu spożywczego - zaproponowano na konferencji popularnonaukowej w Sejmie.
» czytaj dalej

Pierwszy lek od zmodyfikowanych genetycznie kóz

koza gmoPierwszy lek pochodzący od zmodyfikowanego genetycznie zwierzęcia został dopuszczony do użytku w Europie. Po zasięgnięciu opinii ekspertów, Europejska Agencja do spraw Leków (EMEA) zmieniła wcześniejszą decyzję i przyznała licencję lekowi o nazwie ATryn.
» czytaj dalej

Projekt nowego Prawa o GMO

Wprowadzenie do obrotu na terenie Polski organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) będzie wymagało udowodnienia, że są one nieszkodliwe dla ludzi i środowiska - wynika projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Jednostką upoważnioną do pełnienia funkcji laboratorium referencyjnego, wykonującą badania i wydającą opinie w sprawach GMO, ma być Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) w Radzikowie k. Warszawy.
» czytaj dalej

List otwarty do Premiera RP w sprawie GMO

List otwarty do Premiera RP w sprawie organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO), wystosowany przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Genetycznego.
» czytaj dalej

Zakaz uprawy GMO w Polsce

zakaz gmo w PolsceZapisy zakazujące uprawę odmian roślin modyfikowanych genetycznie oraz obrotu materiałem siewnym tych odmian znalazły się w treści ustawy "o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin" uchwalonej przez Sejm w czwartek, 27 kwietnia 2006 roku. Tekst ustawy został ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu.
» czytaj dalej

Prawo Wyboru - Apel do Parlamentu i Rządu RP

Apel polskich naukowców do Parlamentu RP o zmianę zapisu w ustawie "o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin" wprowadzającej całkowity zakaz obrotu materiałem siewnym odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie.
» czytaj dalej

Zakazane GMO jest bezpieczne dla zdrowia

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dała w środę zielone światło dla pięciu genetycznie modyfikowanych upraw i produktów (GMO), zakazanych w niektórych krajach UE. Agencja argumentuje, że nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.
» czytaj dalej

Ustawa o nasiennictwie sprzeczna z prawem UE

Uchwalona przez Sejm w dniu 23 marca 2006 r. ustawa "o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin" wprowadzając zakaz obrotu materiałem siewnym odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO) jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej.
» czytaj dalej

1234567891011121314151617