Organizmy transgeniczne, GMO

Organizmy transgeniczne, GMO

Polska przed Trybunałem za zakaz uprawy GMO

31 stycznia Komisja Europejska (KE) pozwała Polskę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości za wprowadzenie zakazu obrotu materiałem siewnym odmian roślin genetycznie modyfikowanych (GMO) - dowiedziała się PAP ze źródeł w KE. Chodzi o wprowadzone w kwietniu 2006 roku przepisy, zmieniające ustawę o nasiennictwie oraz ustawę o ochronie roślin. Uniemożliwiają one zakup i uprawę roślin modyfikowanych genetycznie w Polsce, co - uważa KE - jest sprzeczne z prawem UE.
» czytaj dalej

Webcast: Korzyści stosowania biotechnologii w uprawie roślin

ISAAAPo wieloletniej komercjalizacji upraw rośliny genetycznie zmodyfikowane stale zyskują przewagę, przy założeniu ich kontynuacji oraz przy wzroście liczby krajów decydujących się na zastosowaniu biotechnologii w rolnictwie. Wynika to z raportu ISAAA, który śledzi postępy w adopcji trendów biotechnologicznych w rolnictwie światowym w ostatniej dekadzie 2007 roku. Clive James, Prezes ISAAA oraz autor raportu poda do publicznej wiadomości wyniki globalnych obserwacji podczas webcast i telekonferencji, która została zaplanowana na dzień 13 luty 2008 roku.
» czytaj dalej

Polska a sprawa roślin modyfikowanych genetycznie

Komisja Europejska odrzuciła wniosek Polski o przedłużenie czasu na wyjaśnienia w sprawie kwestionowanych przez KE dwóch polskich ustaw, zakazujących wprowadzanie na rynek roślin modyfikowanych genetycznie (GMO). Chodzi o ustawę o nasiennictwie i ustawę o paszach z 2006 roku. Pierwsza z nich zakazuje dopuszczenia do obrotu w Polsce nasion GMO, co - zdaniem ekologów - jest równoznaczne z zakazem uprawy. Druga ustawa wprowadza zakaz importu wszystkich rodzajów pasz, które zawierają komponenty GMO. Praktycznie ma on zacząć obowiązywać po dwuletnim vacatio legis, w drugiej połowie tego roku.
» czytaj dalej

Min. Sawicki o GMO w Polsce: postępu nie da się zatrzymać

Żywność genetycznie modyfikowana w PolsceMinister rolnictwa Marek Sawicki zakwestionował w poniedziałek w Brukseli możliwość zapewnienia, by Polska była krajem całkowicie wolnym od organizmów genetycznie modyfikowanych. "Postępu w biologii, w nauce, zatrzymać się nie da. Jest pytanie, co jest etyczne, co nie jest etyczne? Co jest zdrowe, co nie jest zdrowe?" - powiedział Sawicki.
» czytaj dalej

KE naciska na Polskę w sprawie roślin GMO

Komisja Europejska odrzuciła wniosek Polski o przedłużenie czasu na wyjaśnienia w sprawie kwestionowanych przez KE dwóch polskich ustaw, zakazujących wprowadzanie na rynek roślin modyfikowanych genetycznie (GMO).
» czytaj dalej

UE wbrew WTO w sprawie upraw transgenicznych

GMO RaportW dniu 15 stycznia 2008 rząd Stanów Zjednoczonych potwierdził, że podejmie niezbędne kroki w sprawie złamania przepisów Światowej Organizacji Handlu (WTO) zabezpieczających jej prawa w zakresie wprowadzenia zakazu handlu roślinami genetycznie modyfikowanymi. Unia Europejska dostała ostateczny nieprzekraczalny termin do 21 grudnia 2007 roku dostosowania Prawa Wspólnotowego do zasad WTO, przyjętych porozumieniem specjalnego panelu Organizacji. W listopadzie Stany Zjednoczone i UE wspólnie porozumiały się co do celowości odroczenia tego terminu do 11 stycznia 2008 roku.
» czytaj dalej

Długowieczne drożdże

Udało się stworzyć szczep drożdży, które żyją 10 razy dłużej niż zwykłe - informuje serwis EurekAlert!. Naukowcy wyłączyli działanie genów RAS2 oraz SCH9, które u prostych organizmów powodują starzenie, a u ludzi sprzyjają rakowi. Oprócz zmian genetycznych, drożdżom pomogła także odpowiednia niskokaloryczna dieta.
» czytaj dalej

Klonowane koty, które świecą w ciemnościach

Naukowcom z Korei Południowej udało się sklonować koty, które świecą w ciemnościach po ich ekspozycji na promienie UV. Fluorescencyjne koty mają być nie tyle gratką dla ich miłośników ile kolejną odkrytą kartą w leczeniu ludzkich chorób; przede wszystkim mających podłoże genetyczne. Czy świecące kociaki będą rekompensatą po wielkim naukowym skandalu Hwang Woo-suka, który również miał miejsce w Korei Południowej?
» czytaj dalej

List Prezesa PFB do Abp J. Życińskiego

List Prezesa Polskiej Federacji Biotechnologii prof. Tomasza Twardowskiego do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Józefa Życińskiego, w związku z wypowiedzią Księdza Arcybiskupa nt. GMO.
» czytaj dalej

Min M. Nowicki: Polska ma być krajem wolnym od GMO

Strefy wolne od GMOPolska ma być krajem wolnym od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) - zapowiedział minister środowiska Maciej Nowicki. "Chciałbym kontynuować w tej sprawie linię przyjętą przez mojego poprzednika Jana Szyszko, aby Polska była wolna od GMO. Moje argumenty są podobne" - podkreślił. Dodał, że Polska nie jest jedynym krajem w Europie, który sprzeciwia się GMO na swoim terenie.
» czytaj dalej

1234567891011121314151617