ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Webcast: Korzyści stosowania biotechnologii w uprawie roślin

ISAAAPo wieloletniej komercjalizacji upraw rośliny genetycznie zmodyfikowane stale zyskują przewagę, przy założeniu ich kontynuacji oraz przy wzroście liczby krajów decydujących się na zastosowaniu biotechnologii w rolnictwie. Wynika to z raportu ISAAA, który śledzi postępy w adopcji trendów biotechnologicznych w rolnictwie światowym w ostatniej dekadzie 2007 roku. Clive James, Prezes ISAAA oraz autor raportu poda do publicznej wiadomości wyniki globalnych obserwacji podczas webcast i telekonferencji, która została zaplanowana na dzień 13 luty 2008 roku.

Raport dowodzi, że uprawa roślin transgenicznych przy uwzględnieniu Milenijnych Celów Rozwoju może równie przyczynić się do ograniczenia głodu i biedy na świecie (już do 2015 roku), jak również przynieść wymierne socjoekonomiczne korzyści. Zgodnie z wypowiedzią Clive Jamesa przy uwzględnieniu wzrostu cen żywności okazuje się, że korzyści płynące z uprawy roślin transgenicznych nigdy nie miały a takiego znaczenia jak obecnie.

Podczas telekonferencji Clive James będzie wspierany przez Dr. Emila Javier’a – Prezesa Filipinskiej Akademii Nauki i Technologii, Dr. Randy Hauteau – światowego koordynatora ISAAA oraz Panią Rozalie Ellasus – która uprawia w swoim gospodarstwie na Filipinach genetycznie zmodyfikowana kukurydze, a reprezentując interes rolnictwa przedstawi wpływ roślin genetycznie zmodyfikowanych na nasz byt.

Kto:
Clive James, Prezes i założyciel ISAAA
Emil Javie, Prezes Filipinskiej Akademii Nauki i Technologii,
Randy Hauteau, światowy koordynator ISAAA
Rosalie Ellasus, rolnik z Filipin

Co:
Webcast oraz telekonferencja

Kiedy:
Środa, 13 luty 2008, godzina 10.00
Gdzie:
Strona: www.readytalk.com
Numer telefonu: +1 415 537 1810
Kod dostępu: 5122269
W celu uczestnictwa należy wejść na stronę www.readytalk.com zalogować się za pomocą loginu uczestnika oraz kodu dostępu.

Kontakt - zgłoszenie:
Aleksandra Franczak, Niezależna Agencja Prasowa
0-22 646 88 18
afranczak@nap.pl
RSVP do czwartku 7 lutego, 2008.

Międzynarodowy Instytut Propagowania Upraw Biotechnologicznych (ang. International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, ISAAA) to organizacja non-profit kierująca siecią ośrodków na całym świecie, które mają się przyczynić do zmniejszenia głodu i nędzy propagując uprawy biotechnologiczne. Clive James, prezes i załoyciel ISAAA, od ponad 25 lat mieszka i pracuje w rozwijających się krajach Azji, Ameryki Środkowej i Południowej i Afryki, zajmując się badaniami nad rolnictwem i rozwojem ze szczególnym uwzględnieniem upraw biotechnologicznych i globalnego bezpieczenstwa żywnościowego.

Źródło: Niezależna Agencja Prasowa