ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Wzrost powierzchni upraw roślin transgenicznych w 2008

GMO RaportPowierzchnia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych po raz kolejny znacząco wzrosła w 2008 roku, utrzymując stabilną tendencję wzrostową. W 2008 roku rośliny GMO uprawiano na powierzchni 125 mln hektarów, co stanowi ponad 9% wzrost względem 2007 roku - wynika z raportu Globar Status of Commercialized Biotach/GM crops 2008 opracowanego przez ISAAA.

Międzynarodowy Instytut Propagowania Upraw Biotechnologicznych (ISAAA) śledzi światowe trendy w uprawie roślin transgenicznych od 1996 roku. W roku 2008 wzrosła o 1,3 miliona liczba rolników uprawiających rośliny transgeniczne w swoich gospodarstwach na łącznej powierzchni 10,7 miliona hektarów. Potwierdza to wcześniejsze przewidywania szerokiej i stabilnej akceptacji tych upraw w czasie drugiej dekady komercjalizacji w latach 2006-2015.

W rocznym raporcie ISAAA wykazała, że w ubiegłym roku 13,3 miliona rolników w 25 krajach świata uprawiało 125 milionów hektarów roślin genetycznie modyfikowanych. Wzrost ten jest szóstym z odnotowanych od 13 lat opracowywania raportów. W ujęciu kumulatywnym łącznie z rokiem 2008 uprawiano 800 mln ha (2 mld akrów) zaledwie po trzech latach od przekroczenia powierzchni 400 mln ha (1 mld akrów), do osiągnięcia której potrzebna była cała dekada.

Najbardziej znacząca w 2008 roku uprawa roślin transgenicznych zapoczątkowana została w Egipcie oraz Burkina Faso w Afryce. Afryka postrzegana jest jako region o największych potrzebach i jednocześnie możliwościach produkcji płodów rolnych przy wykorzystaniu biotechnologii rolniczej.

W roku 2008, w Egipcie wysiano 700 hektarów kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej, a w Burkina Faso 8500 hektarów bawełny Bt. Kraje te dołączyły do Republiki Południowej Afryki, która od 1998 roku czerpie korzyści z uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych (bawełny, kukurydzy i soi).

Perspektywy przyszłego wzrostu powierzchni upraw roślin ulepszonych genetycznie są zachęcające - powiedział Clive James, przewodniczący i założyciel ISAAA oraz autor raportu. Pozytywne doświadczenia w nowych regionach w południowej, północnej i zachodniej Afryce pomogą krajom sąsiadującym czerpać pozytywne doświadczenia z tego rodzaju uprawy. Dodatkowo, liderzy polityczni na całym świecie coraz częściej doceniają perspektywy, jakie niesie za sobą zielona biotechnologia, zwłaszcza dla rozwiązania krytycznej sytuacji socjalnej, bezpieczeństwa żywności oraz zrównoważonego rozwoju.

Przykładowo, liderzy G-8 w roku 2008 po raz pierwszy podkreślili znaczenie zielonej biotechnologii w rolnictwie oraz ustalili postulat przyśpieszenia badań, pracy oraz zwiększenie dostępu do nowoczesnych rolniczych technologii, zmierzających do zwiększenia wydajności rolniczej. Przedstawiciele podkreślili ponadto: będziemy promować opartą na wiedzy naukowej analizę ryzyka, włączając w to wkład, jaki mają odmiany roślin genetycznie zmodyfikowanych.

Unia Europejska również uznała stosowanie roślin biotechnologicznych w rolnictwie, podkreślając, że mogą one odgrywać ważną rolę w łagodzeniu skutków wzrastającego kryzysu żywnościowego.

W Chinach, Premier Wen Jiabao powiedział, aby rozwiązać problem wynikający z niedoboru żywności, musimy oprzeć nasze działania na nauce oraz nowych technologiach, na biotechnologii, na modyfikacjach genetycznych. Chiny przeznaczyły dodatkowe 3,5 miliarda dolarów na 12 - letnie badania naukowe. Tylko genetycznie zmodyfikowany ryż, na którym prowadzone są doświadczenia polowe, ma ogromny potencjał wpływu na zwiększenie produkcji żywności dla około 440 milionów ludności w kraju oraz wzrost przychodu netto o około 100 dolarów z hektara.

Rośliny genetycznie zmodyfikowane odgrywają istotną rolę w poprawie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, powiedział Clive James. Po pierwsze wzrost plonów a przy tym wyższe zbiory, które gwarantują zwiększenie dostępności oraz zaopatrzenia w żywność. Po drugie, zmniejsza się znacznie nakład finansowy na produkcję rolniczą, co jednocześnie może wpłynąć na zmniejszenie kosztów produkcji żywności. Przy konieczności wyżywienia 9,2 miliarda ludzi na Ziemi do 2050 roku, biotechnologia odgrywa znaczącą rolę, w zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania na żywność przy jednocześnie rosnących oczekiwaniach jakościowych.

Co więcej biotechnologia stanowi rozwiązanie dla rosnących oczekiwań związanych z niedoborami wody szczególnie zauważalnych w Afryce subsaharyjskiej oraz Ameryce Łacińskiej. Niewystarczające ilości wody są jednym z największych ograniczeń dla rozwoju produkcji rolniczej. Dla przykładu Argentyna aktualnie stanęła przed tym problemem, na tyle poważnym, że rolnicy ponieśli znaczące straty w uprawie pszenicy. Wprowadzenie odpornych na okresowe niedobory wody odmian roślin, w szczególności kukurydzy, staje się coraz bardziej rzeczywiste, jej komercjalizację planuje się w Stanach Zjednoczonych do roku 2012 (może nawet wcześniej), a w Afryce w roku 2017.

Do końca drugiej dekady komercjalizacji upraw ulepszonych genetycznie w 2015 roku, ISAAA szacuje, że powierzchnia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych w ujęciu kumulatywnym może wzrosnąć do 1, 6 mld ha (4 mld akrów). Raport podaje również, że 200 milionów hektarów roślin transgenicznych rocznie będzie uprawianych w 40 krajach świata.

Falę akceptacji nowych technologii sugerują również inne wskaźniki:

W Boliwii, dziewiątym biotechnologicznym zagłębiu w Ameryce Łacińskiej oraz ósmym spośród największych światowych producentów soi, w 2008 roku uprawiano 600 000 hektarów odpornej na herbicydy soi transgenicznej. Umożliwiło to rolnikom czerpanie korzyści płynących z wykorzystania nowoczesnych technologii, które ich sąsiedzi z Brazylii oraz Paragwaju cenili od lat.

Nastąpił znaczny wzrost powierzchni upraw w 10 krajach zgłaszających 22 miliony dodatkowych hektarów upraw roślin transgenicznych z więcej niż jedną cechą odporności. Obecność kilku cech odporności będzie mieć wpływ na wielkość zbiorów.

Nowa roślina genetycznie zmodyfikowana, odporny na herbicyd burak cukrowy był w minionym roku po raz pierwszy uprawiany w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Blisko 258 000 hektarów, co stanowi 59 procent wszystkich buraków cukrowych uprawianych w Stanach Zjednoczonych stanowiły odmiany odporne na herbicydy. Jest to największy poziom akceptacji potwierdzający ogromne zainteresowanie rolników nowymi technologiami.

Brazylia i Australia uprawiały wcześniej zarejestrowane w innych krajach rośliny transgeniczne. W Brazylii, trzecim z największych światowych producentów kukurydzy na świecie, uprawiano w roku 2008 ponad 1,3 miliona hektarów kukurydzy Bt, podczas gdy rolnicy w Australii wysiali po raz pierwszy genetycznie zmodyfikowaną odporną na herbicyd odmianę rzepaku.

Podczas gdy we Francji w roku 2008 nie było uprawy roślin transgenicznych, siedem innych krajów Unii Europejskiej zwiększyło powierzchnię upraw o 21 procent, gdzie całkowita powierzchnia upraw roślin transgenicznych wyniosła ponad 100 000 hektarów. Tak więc w 2008 roku w Unii Europejskiej uprawiano kukurydzę Bt w Hiszpanii, Czechach, Rumunii, Portugalii, w Niemczech, Polsce oraz Słowacji.

Szacuje się, że liczba rolników, którzy będą czerpali korzyści z zielonej biotechnologii będzie dynamicznie wzrastać. Wstępne raporty z Chin podają, że wykorzystanie bawełny Bt, posiadającej cechę odporności na szkodniki spowodowało wzrost o 10 milionów rolników, którzy zdecydowali się na wykorzystanie zielonej biotechnologii w swoich gospodarstwach.

Źródło:
ISAAA: www.isaaa.org
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/39/pressrelease/default.html

---
Materiał prasowy dostarczony przez: Niezależna Agencja Prasowa (NAP).