ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

EFSA odrzuciła wniosek Grecji i Węgier o zakaz uprawy GMO

uprawy GMONa początku lipca Europejski Urzędu Do Spraw Bezpieczeństwa Żywności Panel ds. GMO wydał dwie ważne decyzje odrzucające wniosek Grecji i Węgier na wprowadzenie zakazu uprawy kukurydzy Bt MON 810 na ich terytorium (Grecja - 2 lipca, Węgry - 3 lipca). EFSA uznała, iż kraje te nie przedstawiły żadnych nowych dowodów naukowych mających świadczyć o negatywnym wpływie GMO na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, czy zwierząt oraz środowisko naturalne.

Oba kraje przesłały Komisji Europejskiej wniosek o wprowadzeniu zakazu uprawy autoryzowanej w Unii Europejskiej rośliny genetycznie zmodyfikowanej - kukurydzy Bt MON 810 na swoim terytorium. Stanowiska zaopatrzone zostały w dokumenty popierające wnioski państw w tej sprawie. Zarówno Grecja jak i Węgry w uzasadnieniu podjętych kroków powoływały się na ustawodawstwo unijne, w szczególności na dwie dyrektywy: w sprawie celowego, kontrolowanego wprowadzenia genetycznie zmodyfikowanych organizmów do środowiska (2001/18/EC) oraz w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (2002/53/WE).

Ocena ryzyka oraz system zatwierdzania odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych odbywa się zgodnie z dyrektywą 2001/18/EC i opiera się na indywidualnie rozpatrywanych wnioskach. Dyrektywa umożliwia Państwom Członkowskim wniesienie zastrzeżeń co do możliwości obrotu i uprawy odmian roślin GM na ich terytorium, jednak pod warunkiem dostarczenia nowych dowodów naukowych, które świadczyłyby o negatywnym wpływie GMO na otoczenie.

Okazało się, iż zarówno Grecja jak i Węgry nie wykazały w swoich wnioskach żadnych nowych dowodów naukowych świadczących o ryzyku jakie rośliny genetycznie modyfikowane niosą dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Żaden z przedstawionych dowodów nie wykazał nieprawidłowości w dostępnych dowodach naukowych oraz ocenie ryzyka dla kukurydzy Bt MON 810.

EFSA po zapoznaniu się szczegółowo z przedstawionymi dokumentami stwierdziła, ze argumenty zarówno Grecji jak i Węgier nie mogą stanowić podstawy do wprowadzenia zakazu dla uprawy kukurydzy Bt na ich terytorium. Ponadto kraje te nie przedstawiły żadnych dowodów naukowych na to, że środowisko naturalne i ekologia Grecji czy Węgier różnią się dostatecznie od standardów UE, co wymagałoby opracowania odrębnej oceny ryzyka.

Decyzje EFSA stanowią kolejny krok w stronę zielonej biotechnologii, świadczący o bezpieczeństwie roślin genetycznie modyfikowanych. W swojej ocenie Urząd kieruje się przede wszystkim dowodami naukowymi oraz dostępną wiedzą naukową z zakresu technologii genowych. W świetle dostępnej i uznanej wiedzy naukowej GMO nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla otoczenia, a obawy związane z wpływem roślin transgenicznych na środowisko, czy zdrowie człowieka i zwierząt są niczym nieuzasadnione.

Źródło: informacja prasowa Niezależna Agencja Prasowa

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178720400903.htm
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178720400344.htm