ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

JRC: Rolnicy chwalą GMO

Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC), dyrekcja generalna Komisji Europejskiej, opublikowało raport potwierdzający pozytywne aspekty ekonomiczne dla europejskich rolników płynące z uprawy roślin transgenicznych.

Jest to pierwszy tego typu raport dotyczący ekonomicznych aspektów uprawy kukurydzy Bt w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Naukowcy z JRC opracowali pierwszy raport na tak dużą skalę, oparty na dowodach empirycznych i doświadczeniach rolników.

Badania zostały zapoczątkowane w 2006r w Hiszpanii największym producencie kukurydzy Bt wśród krajów UE (75,148 hektarów w 2007r). Rolnicy, wśród których przeprowadzono badania bezpośrednie (face-to-face), czyli 402 rolników uprawiających kukurydzę genetycznie zmodyfikowaną w swoich gospodarstwach, wypowiadali się na temat agronomicznych oraz ekonomicznych rezultatów uprawy kukurydzy Bt w ciągu ostatnich trzech sezonów (2002-2004).

Wnioski:

Kukurydza Bt przynosi znaczny wzrost dochodów rolników
Zastosowanie w uprawie kukurydzy Bt pozwoliło rolnikom zwiększyć przychód brutto nawet o 122 € z hektara w stosunku rocznym. W roku 2004 przyrost brutto wzrósł o 9,49 €/ha w Albecete, 3,17 €/ha w Lleida a o 123,7 €/ha w Saragossie (patrz tabela nr 23).

Wyższe średnie plony
Raport wskazuje, że rolnicy uprawiający kukurydzę Bt osiągnęli wyższe średnie plony ziarna niż ich koledzy uprawiający odmiany konwencjonalne. Te wyższe plony, są statystycznie istotne i wyniosły w prowincji Saragossa 1110kg/ha lub 11,8%. (patrz tabela 18-21)

Oszczędność kosztów ochrony roślin
Rolnicy uprawiający kukurydzę genetycznie zmodyfikowaną zauważyli również zmniejszenie kosztów użycia środków ochrony roślin w porównaniu do rolników konwencjonalnych. Rolnicy uprawiający kukurydzę Bt oszczędzili około 9,49 €/ha w Albecete, 3,17 €/ha w Lleida oraz 20,40 €/ha w Saragossie (patrz tabela nr 21).

Przyczyny dla jakich rolnicy zdecydowali się na tego typu uprawę
Zapytani o powód uprawy kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej rolnicy na pierwszym miejscu wspominali „obniżenie zagrożenia wystąpienia uszkodzeń przez szkodnika omacnicę prosowiankę”, następnie „uzyskanie wyższych plonów” a na trzecim miejscu „otrzymanie plonów wyższej jakości dzięki wyeliminowaniu uszkodzeń ziarna przez szkodniki”. Presja grupowa jest również jedną z przyczyn, na którą rolnicy się powoływali (patrz tabela nr 15).

Brak różnic w cenie ziarna kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej i konwencjonalnej
Nie stwierdzono różnic w cenie płaconej rolnikom za ziarno kukurydzy modyfikowanej genetycznie i konwencjonalnej.

Brak różnic statystycznych pomiędzy rolnikami uprawiającymi rośliny konwencjonalne a genetycznie zmodyfikowane
Brak statystycznych rocznic pomiędzy dwoma grupami rolników, dla takich zmiennych jak forma własności ziemi, wielkość gospodarstwa, główna roślina uprawna, wiek, wykształcenie, przeszkolenie, doświadczenie w uprawie kukurydzy. Raport dowodzi, że różnice w plonie oraz wzrost dochodowości zachęcają do uprawy kukurydzy Bt i jej odmian, bez znaczenia jest w tym przypadku profil socjoekonomiczny rolnika.

Cały raport dostępny na stronie: http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1580

Załącznik: pdf Tabele: Tabele_JRC_Rolnicy_chwala_GMO.pdf (72kb)

Źródło: informacja prasowa Niezależna Agencja Prasowa

Wspólnotowe Centrum Badawcze jest Dyrekcją Generalną (DG JRC) Komisji Europejskiej w skład, którego wchodzi siedem instytutów naukowych zlokalizowanych w pięciu Państwach Członkowskich Unii Europejskiej (Belgii, Niemczech, Włoszech, Holandii i Hiszpanii) gdzie zatrudnionych jest 2,7 tyś pracowników. DG JRC odgrywa aktywną rolę w udzielaniu pomocy przy tworzeniu bezpieczniejszej, czystszej, zdrowszej i bardziej konkurencyjnej Europy.