ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

GBE Polska: ocena ryzyka GMO tylko na podstawie kryteriów naukowych

GBE Polska (Green Biotechnology in Europe) reprezentująca przemysł biotechnologiczny w Polsce popiera podejście kompleksowej oceny ryzyka organizmów genetycznie zmodyfikowanych w świetle trwających dyskusji na poziomie Unii Europejskiej w tym zakresie. Należy przy tym podkreślić, że obecne wymogi legislacyjne oceny ryzyka na poziomie Unii są najbardziej rygorystyczne na całym świecie.

Wkład krajów członkowskich w ocenę ryzyka może być istotny, jednak jedynie wówczas gdy dysponują one konkretnymi wynikami naukowymi na poparcie swoich twierdzeń. Państwa członkowskie powinny w swoich ocenach brać pod uwagę dowody naukowe już istniejące na poziomie europejskim, opracowane przez instytucje Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz ostatnie 10 letnie doświadczenia z prowadzonych na całym świecie upraw roślin transgenicznych. Ekspertyzy poszczególnych krajów są uwzględniane w ocenie EFSA od 2006 roku, zatem nie ma konieczności dalszej modyfikacji już istniejącego systemu.

Szacuje się, iż na całym świecie uprawia się około 114 milionów hektarów roślin genetycznie zmodyfikowanych i nie ma żadnych dowodów naukowych na to, iż niesie to jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt, czy środowiska naturalnego. Żadne z 26 krajów członkowskich nie dostarczyło dowodów szkodliwości roślin genetycznie zmodyfikowanych, włączając w to kraje europejskie.

GBE Polska jest zdecydowanie przeciwna propozycji wprowadzenia do oceny ryzyka kryteriów socjoekonomicznych. W ocenie powinno brać się pod uwagę jedynie kryteria naukowe, a nie polityczno - społeczne.

Trwając dyskusja w krajach członkowskich pokazuje, iż upolitycznienie problemu GMO prowadzi do zahamowania dostępu do nowoczesnych technologii, co w efekcie powoduje, że rolnictwo europejskie przestaje być konkurencyjne w stosunku do rolnictwa światowego.
Podstawowym warunkiem to prowadzenia prawidłowej działalności gospodarczej są jasne i spójne przepisy prawa.

Mając na uwadze powyższe argumenty GBE Polska postuluje do polskich decydentów politycznych o wspieranie rozwiązań, które będą służyły uproszczeniu przepisów prawa, pozwalającym podmiotom gospodarczym na działanie w jego granicach z jednej strony, a z drugiej prowadzenie i rozwijanie swojej działalności.

Źródło: informacja prasowa Niezależna Agencja Prasowa
http://www.gbepolska.pl/aktualnosci/art19,stanowisko-gbe-polska-dotyczace-propozycji.html