ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Francja przegrywa bój o GMO

Europejski Trybunał Sprawiedliwości ogłosił wyrok przeciwko Francji, która wprowadziła zakaz uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych na swoim terytorium. Długotrwały brak zgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym oraz opór rządu francuskiego przed wykonaniem obowiązków państwa członkowskiego, doprowadziły do nałożenia kary w postaci opłaty ryczałtowej w wysokości 10 mln Euro.

Francja została oskarżona o niewykonanie wyroku Trybunału z dnia 15 lipca 2004 (Komisja przeciwko Francji C-419/03) w sprawie braku implementacji do prawa krajowego przepisów dyrektywy o zamierzonym uwalnianiu do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001r.).

Po wniesieniu przez Komisję skargi do Trybunału w przedmiocie braku wykonania powyższego wyroku, rząd Francji w 2007 roku ustanowił odpowiednie przepisy, a następnie przyjął ustawę o GMO z dnia 25 czerwca 2008. Komisja uznała, że mimo pełnej transpozycji przepisów prawa Unii Europejskiej należy podtrzymać obowiązek zapłaty ryczałtu za każdy dzień obowiązywania stanu niezgodnego z prawem.

ETS podał w uzasadnieniu, że Francja nie wywiązała się z obowiązków nałożonych na nią wyrokiem z 2004 roku. Na Francję został nałożony obowiązek dostosowania prawa krajowego do ustawodawstwa europejskiego do lutego 2006 roku, jednak rząd opowiadający się przeciwko GMO, nie zastosował się do zawartych w wyroku wymogów. Działanie to stanowiło, zdaniem Trybunału, uchybienie obowiązków kraju członkowskiego - przestrzegania prawa wspólnotowego.

Trybunał podkreślił w ten sposób, że wydawanych na poziomie wspólnoty wyroków nie należy lekceważyć. Nieugięte podejście ETS ma na celu zapobieżenie podobnych naruszeń w przyszłości. Trybunał podkreślił ponadto, że o wyroku i utrzymaniu kary ryczałtu zadecydował całokształt stwierdzonego uchybienia oraz postawa Francji wobec prawa europejskiego.

ETS może nałożyć karę na kraj członkowski, nie tylko w przypadku niezgodności prawa krajowego ze wspólnotowym, ale również w przypadku opieszałości kraju w dostosowaniu swojego prawa. Zatem zdecydowane działanie Trybunału powinno być przestrogą dla innych krajów.

Źródło: informacja prasowa Niezależna Agencja Prasowa
Na podstawie: Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie C-121/07 - Komisja przeciwko Republika Francuska.

Komentarze

GMOlog | 2008-12-14 18:21:56
No to lepiej my w Polsce wyciągnijmy z tego zdarzenia rozsądne wnioski.

Alan | 2009-02-08 20:36:22
Ciekawe dlaczego tyle państw nie chce gmo?
Polska, Francja, Węgry, Grecja?

el commendante | 2009-03-19 14:54:21
Jeszcze Austria nie chce GMO, a dlaczego bo w krajach tych nie ma glodu i sa na tyle rozwazne ze nie kupia kota w worku...