ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Nowe odmiany kukurydzy GM w UE

Kukurydza GMOKomisja Europejska podjęła decyzje o autoryzacji 3 odmian kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej MON88017, MON89034, 59122xNK603 dla importu oraz wykorzystania do produkcji żywności i pasz. Wszystkie 3 odmiany uzyskały pozytywną opinię naukową Panelu ds. GMO Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i przeszły pełną procedurę autoryzacji przewidzianą prawem Unii Europejskiej.

Po uzyskaniu stosownej oceny EFSA opinia na temat każdej z odmian kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej została przedstawiona krajom członkowskim. Nie udało się jednak przedstawicielom rządów dojść do porozumienia, osiągnąć konsensusu i przegłosować stosowne decyzje większością głosów w Stałym Komitecie ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt a następnie w Radzie Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującą procedurą dossier trzech nowych odmian roślin transgenicznych zostały odesłane z powrotem do Komisji Europejskiej. Komisja podjęła jednoznaczną rozstrzygnięcie o dopuszczeniu trzech nowych odmian kukurydzy GM do obrotu i wykorzystania jako żywność i pasze w Unii Europejskiej. Autoryzacja jest ważna przez okres 10 lat, a żywność i pasze wyprodukowane z udziałem tych trzech odmian roślin podlegają przepisom Unii Europejskiej w zakresie znakowania oraz identyfikowalności.

Warto podkreślić przy tym, że jedna z odmian kukurydzy MON88017, (kiedy jeszcze nie była autoryzowana we wspólnocie, a zatwierdzona do obrotu i stosowania w USA) została wykryta z transporcie importowanej soi ze Stanów Zjednoczonych wiosną tego roku, a transport został zatrzymany na granicy. Sytuacje takie będą się powtarzać, jeśli nie zmieni się polityka Unii w tym zakresie. Unia Europejska powinna zmienić swoje podejście do asynchronicznego systemu zatwierdzania nowych odmian transgenicznych z jednej strony, natomiast z drugiej ustalić progi niezamierzonej obecności ziarna odmian transgenicznych nieautoryzowanych do obrotu w Unii Europejskiej (a posiadających autoryzację w innych częściach świata) w ziarnie konwencjonalnym (1).

Źródło: NAP
1) http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm