ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

50% zysków dla naukowców z komercjalizacji prac badawczych

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjął jednogłośnie nowe regulaminy stanowiące podstawę polityki UJ w dziedzinie ochrony i zarządzania własnością intelektualną. Czytelne i jednoznaczne uregulowanie zasad dotyczących własności intelektualnej ma stanowić zachętę dla naukowców, którzy otrzymywać będą 50% zysków z komercjalizacji prac badawczych, jak również dla biznesu do podejmowania współpracy z uczelnią.

Politykę tę tworzą dwa regulaminy: Zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Zasady tworzenia spółek spin-off w Uniwersytecie Jagiellońskim. Trwające ponad rok prace nad nimi koordynowało Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)*, a nad kwestiami prawnymi czuwał zespół prawników Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ.

Regulaminy w sposób kompleksowy normują kwestie związane z własnością intelektualną tworzoną przez pracowników naukowych Uniwersytetu, takie jak: budowanie współpracy z przemysłem, poszukiwanie potencjalnych partnerów- licencjobiorców, opracowywanie sposobów wdrożenia wynalazku, pobudzanie przedsiębiorczości akademickiej. Regulacja kwestii własności intelektualnej i ochrony dóbr intelektualnych pozwoli skuteczniej promować osiągnięcia naukowe Uniwersytetu. Jest również kolejnym elementem przystosowywania uczelni do funkcjonowania w warunkach rynkowych. Uniwersytet Jagielloński jest pierwszą w Polsce szkołą wyższą, która zdecydowała się wprowadzić tak kompleksowe i nowoczesne regulacje w tej dziedzinie. Twórcy opierali się na wnikliwej analizie podobnych uregulowań w wiodących uniwersytetach europejskich i amerykańskich.

Liczba patentów zgłaszanych przez polskie uczelnie wyższe z roku na rok spada – odwrotnie niż na wiodących uczelniach europejskich. Agnieszka Sito – kierownik zespołu CITTRU, pracującego na regulacjami odnosi się do tego faktu: "Regulaminy przyjęte 28. lutego przez Senat stanowić będą podstawę naszych działań zmierzających do zwiększenia liczby patentów uzyskiwanych przez Uniwersytet Jagielloński. Czytelne uregulowanie zasad dotyczących własności intelektualnej ma stanowić zachętę dla naukowców, którzy otrzymywać będą 50% zysków z komercjalizacji prac badawczych, jak również dla biznesu do podejmowania współpracy z uczelnią, ponieważ ochrona własności intelektualnej ma sens jedynie wtedy, jeśli idzie za nią wdrożenie wynalazku." Zachęcamy pracowników Uniwersytetu, aby zgłaszali się do nas ze swoimi innowacjami. Mogą liczyć na naszą "opiekę" i przeprowadzenie przez cały żmudny proces od zgłoszenia patentowego, do wdrożenia wynalazku. Promujemy również przedsiębiorczość akademicką wspierając powstawanie tzw. spółek spin-off, czyli firm bazujących na innowacjach naukowców - dodaje Agnieszka Sito. Warto wskazać między innymi, że regulacje stanowią, iż Uniwersytet będzie finansował zgłoszenia nowatorskich patentów. Uczelnia deklaruje także obejmowanie udziałów w spółkach akademickich, a naukowców, którzy je zakładają będzie wspierać prawnie i organizacyjnie (np. udzielać specjalnych urlopów na czas rozwijania biznesu).

Więcej informacji wraz regulaminami: http://www.cittru.uj.edu.pl/?q=pl/node/676/

*Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)
Powstało w 2003r. Zadaniem tej jednostki jest wspieranie transferu technologii, promocja przedsiębiorczości akademickiej oraz aplikowanie o fundusze na strategiczne inwestycje UJ, także te związane z rozwojem przedsiębiorczości. Działalność CITTRU to miedzy innymi Innowacyjna Baza Danych, gromadząca i udostępniająca informacje o uniwersyteckich ekspertach, projektach i aparaturze, zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami a firmami, edukacja pro-przedsiębiorcza, współpraca międzynarodowa, wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na innowacyjne badania.

Komentarze

R | 2007-03-01 00:00:00
Wreszcie