ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Amgen Scholars Europe Programe ASEP

W czasie, kiedy nowe pokolenie naukowców jest potrzebne jeszcze bardziej niż kiedyś, Fundacja Amgen rozpoczęła Europejski Program Naukowy AMGEN (Amgen Scholars Europe Programe ASEP) by jak najszybciej zapewnić przyszłym czołowy naukowcom dostęp do laboratoriów badawczych na światowym poziomie. Program jest adresowany do studentów kierunków chemicznych, biologicznych i bioinżynieryjnych.

“Naszym Celem jest zapewnienie dostępu do projektów badawczych, młodym naukowcom o wysokim potencjale rozwoju. Fundacja Amgen rozpoczęła Europejski Program Naukowy jako jedyny tego typu program w Europie. Jego celem jest ułatwienie rozwoju najbardziej obiecującym młodym naukowcom. Chcemy dać im szansę, by brali udział w badaniach, do jakich dostęp na ich poziomie, poza naszym programem, jest bardzo utrudniony” - mówi Jarosław Lange Dyrektor Generalny Amgen Sp. z o.o.

Program Naukowy Amgen to inicjatywa z budżetem w wysokości 27.5 miliona dolarów. Po raz pierwszy rozpoczęto działalność na terenie Stanów Zjednoczonych w 2006 roku. Fundacja Amgen zdecydowała się na rozszerzenie działalności na Europę. Program zapewnia studentom niepowtarzalną okazje do uczestnictwa w projektach badawczych pod opieką najbardziej utytułowanych i doświadczonych naukowców z obszaru biologii, bioinżynierii i chemii. W Europie naszymi partnerami programu są Uniwersytet w Cambridge (Wielka Brytania), Karolinska Institutet, (Szwecja), i Uniwersytet Ludwig-Maximilians – LMU (Niemcy).

W 2009 roku w programie weźmie udział 59 stypendystów ASEP. Będą oni reprezentowali 35 uczelni wyższych spośród 15 krajów w tym: Bośnię, Chorwację, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Irlandię, Rosję, Serbię, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię, Turcję, Wielką Brytanię oraz Polskę.

Tego lata siedmiu polskich studentów z Polski miało możliwość brać udział w projektach badawczych na trzech wyżej wymienionych uniwersytetach

Maja Dzięgelewska pochodzi z Ciechocinka. Obecnie rozpoczyna studia na III roku Biotechnologii Medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Jej podanie zostało wybrane spośród wielu zgłoszonych do konkursu Amgen Sholars. Miała ona okazję uczestniczyć w programie badań biologii bakterii Clostridium difficile w Wellcome Trust Sanger Istitute. „Praca nad tym projektem to moje pierwsze międzynarodowe doświadczenie badawcze. To było bardzo ciekawe móc nie tylko obserwować jak prowadzone są tego typu badania w dużych ośrodkach badawczych. Współpracując z wybitnymi naukowcami z tej dziedziny miałam okazję bardzo wiele się nauczyć” opowiadała Maja Dzięgielewska. „Bardzo się cieszę, że dostałam taką szansę”

Barbara Czekalska studiuje na poznańskim Uniwersytecie Medycznym. Znalazła się w gronie laureatów programu Amgen Sholars. Przez ostatnie kilka miesięcy brała udział w projekcie "Rola 5-HT6 receptora w modulacji apetytu" na Uniwersytecie w Cambridge. „Zawsze chciałam uczestniczyć w badaniach naukowych na poziomie komórki, tkanki. Niestety moja macierzysta uczelnia nie dawała mi takich możliwości” mówi Pani Barbara. „Teraz miałam możliwość zdobycia wielu cennych doświadczeń. Jestem bardzo szczęsliwa, iż dzięki programowi Amgen Scholars dostałam taką szansę. Umiejętności wyniesione z Cambridge z pewnością przydadzą się w przyszłości”

Każdy jednostka akademicka biorąca udział w programie ASEP decyduje o kandydatach przyjętych do niej spośród wszystkich aplikacji z całej Europy. Każdy z programów ma indywidualny proces aplikacyjny. Każdy z nich wymaga informacji o dotychczasowych wynikach nauki, listu rekomendacyjnego i eseju. Finansowe wsparcie studentów jest ważnym czynnikiem w programie. Poszukiwani są przede wszystkim osoby zainteresowane tematyką konkretnych projektów badawczych, które chcą poszerzać swą wiedzę w danych dziedzinach.

Wstępem do programu badawczego dla wszystkich stypendystów ASEP jest trzydniowe wrześniowe sympozjum organizowane na Uniwersytecie w Cambridge. Uczestnicy mają tam okazję poznać się oraz podzielić się doświadczeniami ze swych letnich programów badawczych. Jest to również doskonała okazja do wysłuchania nowinek z branży oraz stanu badań prowadzonych przez czołowe jednostki akademickie. To spotkanie stanowi również doskonałą okazję do wymiany poglądów o możliwych ścieżkach kariery dla osób posiadających doktorat.

Aby zdobyć więcej informacji o Europejskim Programie Naukowym Amgen wejdź na:
www.amgenscholars.eu

O ASEP

Dzięki Europejskiemu Programowi Naukowemu AMGEN (Amgen Scholars Europe Programe ASEP) studenci mają możliwość zdobywania doświadczeń w najlepszych jednostkach badawczych mając możliwość pracy na najnowszym dostępnym sprzęcie badawczym.

ASEP jest nową inicjatywą firmy Amgen powołaną do życia w 2006 roku. Europejski ASEP powstał po sukcesie jego amerykańskiej edycji. Jej koszt to 2,5 mln $. Program ten pozwala studentom biologii, bioinżynierii i chemii brać udział w projektach badawczych pod kierunkiem światowej klasy naukowców.

W 2009 roku 59 uczestników programu reprezentuje 35 uczelni z 15 różnych krajów: Bośnia, Chorwacja, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Finlandia, Polska, Rosja, Serbia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania.

Tegoroczna edycja po raz pierwszy była organizowana w Polsce. Siedmiu polskich studentów (6 studentek, 1 student) z uniwersytetów medycznych i wydziałów biochemicznych miało możliwość wyjazdu do najlepszych uczelni zajmujących się biotechnologią, chemią i biologią: Cambrige University, Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), Instytut Karolinska w Szwecji.

Sympozjum inaugurujące program rozpocznie się konferencją w Cambridge trwającą od 16 do 19 września. To wspaniałe pole wymiany informacji z innymi studentami zainteresowanymi tym obszarem, jak również z najlepsza światową kadrą naukową. To również doskonałe miejsce na networking, nawiązanie relacji, które mogą w przyszłości dać wspaniałe rezultaty.

Główne zadania programu ASEP:

W Amgenie wierzymy, że naszym celem jest stworzenie i zainspirowanie nowej kadry naukowej. Nasza fundacja ma na celu poprawę jakości nauczania matematyki i innych przedmiotów ścisłych.

Do 2010 szacujemy, że nasz program ukończy około 1 000 absolwentów w Europie i w USA. Część uczestników pierwszych kursów jest już w trakcie pisania doktoratów na wydziałach medycznych i biotechnologicznych najlepszych światowych uniwersytetów.

Jednostki akademickie uczestniczące w programie

Europa
- Universytet Cambridge, United Kingdom
- Karolinska Institutet, Szwecja
- Ludwig-Maximilians-Uniwersytet München, Niemcy

Stany Zjednoczone Ameryki
- California Institute of Technology
- Columbia University/Barnard College
- Howard University
- Massachusetts Institute of Technology
- University of California, Berkeley
- University of California, Los Angeles
- University of California, San Diego
- University of California, San Francisco
- University of Washington

Źródło: informacja prasowa Amgen Sp. z o.o.

Komentarze

Aś | 2009-10-08 20:32:48
nie wiem, czy sympozjum można nazwać wstępem do programu badawczego, jeśli odbyło się na zakończenie tego programu ;p

i. | 2009-10-20 19:04:17
a artykuł napisany po odbyciu sympozjum