ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Bio Business Laboratorium

Projekt Bio Business Laboratorium kierowany jest do młodych naukowców, słuchaczy studium doktoranckiego oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich kierunków biomedycznych i przyrodniczych. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności potrzebnych do utworzenia nowych firm typu spin-out i spin-off w Polsce i zagranicą.

Pragniemy patrzących na projekty naukowe pod kątem ich komercyjnego zastosowania. Chcemy wykształcić młodych naukowców, tak aby zwrócić ich uwagę na umiejętność planowania przedsięwzięcia naukowego w celu zapewnienia mu komercyjnego sukcesu.

Zajęcia w ramach projektu prowadzone będą przez zagranicznych i polskich ekspertów z renomowanych ośrodków naukowych oraz doświadczonych menedżerów, znane autorytety w dziedzinie innowacyjnych technologii i biznesu. Uczestnictwo w szkoleniu zakończone zostanie egzaminem, potwierdzonym sygnowanym certyfikatem.

W trakcie 10 zjazdów odbywających się w soboty i niedziele (180 h zajęć) uczestnicy programu poznają specyfikę i złożoność rynku innowacyjnych produktów. Część praktyczna dotyczyć będzie realizacji 6 najciekawszych projektów o profilu biotechnologiczny lub bioinformatycznym, wybranych spośród 30 zaprezentowanych przez uczestników szkolenia. Jako jedyni w Polsce umożliwiamy skorzystanie z kompleksowo wyposażonego laboratorium i wsparcie wykwalifikowanej kadry, podczas realizacji badań. Przez okres 9 miesięcy na terenie Laboratorium PPNT pięcioosobowe zespoły, ze wsparciem specjalistów będą realizowały projekty o największym potencjale komercyjnym. Liderami projektów będą ich pomysłodawcy, którzy spośród pozostałych uczestników dobiorą pięcioosobowy zespół, dzięki czemu uczestnicy poznają zasady pracy zespołowej. Każdy z zespołów otrzyma określona kwotę pieniędzy na realizację zaplanowanych w projekcie zadań, tak aby świadomość możliwości finansowych i planowanie wydatków również były czynnikiem branym pod uwagę podczas rozwoju przedsięwzięcia.

Ocena potencjału biznesowego realizowanych w Laboratorium PPNT projektów pozwoli na wybranie trzech najlepszych, dla których zostanie opracowana specjalna oferta w postaci prospektu inwestycyjnego, który za zgodą pomysłodawcy zostanie złożony na ręce inwestorów.

Projekt „Bio Business Laboratorium” został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Kreator Innowacyjności-wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Organizatorami szkolenia są: PRO-SCIENCE.eu, Pomorski Park Naukowo Technologiczny oraz Gdynia Innowacyjna. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.bio-business.pl oraz pod adresem info@bio-business.pl

---
Serwis BioTechnolog.pl sprawuje patronat medialny nad Bio Business Laboratorium.