ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Bio-Forum 2006 - Targi Biotechnologii i Biobiznesu

 Bio-Forum Targi Biotechnologii i BiobiznesuBio-Forum najlapidarniej można określić jako giełdę ofert służących podniesieniu poziomu innowacji w sektorze biogospodarki. Jej specyfiką jest prezentowanie przede wszystkim potencjału badawczo-wdrożeniowego i innowacyjnego krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Targi odbędą się w Łodzi, w dniach 19-20 października 2006 roku.

Zasadniczym źródłem postępu są rodzące się w laboratoriach badawczych projekty nauko-we realizowane z myślą o wykorzystaniu osiągnięć naukowych w działalności gospodarczej. Motorem napędowym rozwoju biogospodarki staje się biotechnologia.
Stąd też jednym z głównych celów tegorocznych targów Bio-Forum jest prezentacja tych projektów badawczo-wdrożeniowych, które mają szansę wprowadzić nową jakość do tak wrażliwych na innowacje sektorów gospodarki jak:
* ochrona zdrowia
* sektor kosmetyczny
* produkcja żywności
* ochrona środowiska.

Do uczestnictwa w Targach i prezentacji swoich projektów badawczo-wdrożeniowych zostali zaproszeni naukowcy realizujący interesujące projekty badawczo-wdrożeniowe z perspektywą ich dalszej komercjalizacji w następujących dziedzinach:
* biotechnologia w ochronie zdrowia i kosmetologii
* nanotechnologie
* biomateriały
* diagnostyka molekularna, testy alternatywne
* żywność funkcjonalna
* biotechnologia w ochronie środowiska.

Targi Bio-Forum mają również na celu zaprezentować ofertę usługową polskich laboratoriów badawczych adresowaną do sektora biogospodarki. Laboratoria te dysponują często drogą i unikalną aparaturą naukową, a także nowatorskimi metodami badawczymi.
Odpłatne udostępnienie tej aparatury polskim firmom, a także świadczenie specjalistycznych usług w zakresie realizacji poszczególnych zadań badawczych umożliwia z jednej strony znaczne obniżenie kosztów prac badawczo-wdrożeniowych realizowanych w firmach, a z drugiej strony zacieśnia współpracę pomiędzy sferą nauki i (bio)biznesu.
Zwiedzający tegoroczne Targi Biotechnologii i Biobiznesu będą mieli okazję poznać te zespoły i placówki naukowe, które nastawione są m.in. na działalność usługową dla firm z sektora biogospodarki.

Bio-Forum to unikalne miejsce, gdzie prezentowana jest kompleksowa oferta firm i instytucji skierowana do producentów leków i kosmetyków, służąca podniesieniu konkurencyjności tych firm poprzez wzrost poziomu innowacyjności.
Wśród wystawców znajdują się m.in.
* dostawcy innowacyjnych surowców kosmetycznych i farmaceutycznych
* dostawcy nowych urządzeń, nowoczesnych linii technologicznych
* dostawcy wyposażenia laboratoryjnego, specjalistycznej aparatury badawczej
* firmy zajmujące się prowadzeniem badań klinicznych, badań kosmetyków
* firmy doradcze, kancelarie patentowe
* producenci nowoczesnych, atrakcyjnych opakowań kosmetyków i leków

Szczególnie interesującą grupę wystawców stanowią firmy biotechnologiczne, zarówno z Polski jak i krajów sąsiednich.
Ich oferta z pewnością będzie wywierać coraz większy wpływ na przemiany w sektorze biogospodarki. Firmy te są aktywnymi, interesującymi partnerami zarówno dla zespołów naukowych nastawionych na komercjalizację realizowanych przez siebie projektów badawczo-wdrożeniowych, jak też do innych podmiotów gospodarczych działających w obszarze biobiznesu.

Bio-Forum szczyci się już 6-cio letnią tradycją. Z każdym rokiem impreza ta ma coraz szerszy zasięg i systematycznie staje się imprezą międzynarodową. Organizatorzy szczególnie cenią sobie fakt, że gromadzi ona zarówno przedstawicieli nauki jak i biznesu. Dynamicznie rosnąca liczba uczestników i wystawców świadczy no rozpoczynającej się nowej erze w biogospodarce. Dziedzina ta staje się powoli, ale nieubłaganie lokomotywą rozwoju gospodarczego także w naszym regionie geograficznym, rozwoju opartego na wiedzy.

Zapraszamy do Łodzi! Bio-Forum VI – Tragi Biotechnologii i Biobiznesu, 19-20 października 2006.

Strona główna Targów Bio-Forom VI: www.bioforum.pl

Kontakt:
Eliza Zawadzka
Biot-Tech Consulting
Ul. Kamińskiego 23
90-229 Łódź
e-mail: bioforum@bioforum.pl
Tel. (42) 678-01-12
Fax: (42)678-01-28

---
Wiadomość stanowi materiał promocyjny Targów Biotechnologii i Biobiznesu – BioForum VI.

Serwis BioTechnolog.pl jest patronem medialnych Targów Biotechnologii i Biobiznesu – BioForum VI