ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

BioForum 2010 miejscem wręczenia nagród laureatom konkursu Fundacji Hasco-Lek

Bio ForumKonkurs Fundacji Hasco-Lek jest otwarty na prace doktorskie i magisterskie, których tematyka koncentruje się na nowych odkryciach i innowacjach, mogących znaleźć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i przemysłach pokrewnych. Jedyny tego typu konkurs daje szansę na zwycięstwo i promocję dorobku autorom najlepszych prac z zakresu farmacji, biotechnologii, medycyny, chemii oraz dziedzin o podobnym profilu.

Wśród prac doktorskich najwyżej oceniona zastała praca dr Edyty Dyguda-Kazimierowicz (Politechnika Warszawska) na temat Modelowania aktywności katalitycznej i inhibicyjnej w układach enzymatycznych ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań międzycząsteczkowych. Natomiast za najlepszą pracę magisterską została uznana praca mgr Marcina Komar (Warszawski Uniwersytet Medyczny) dotycząca Opracowania warunków trójwymiarowej hodowli preadipocytów dla potrzeb inżynierii tkankowej.

Zgłoszone prace są oryginalne i cechuje je wysoki poziom naukowy świadczący o bardzo dobrym przygotowaniu ich autorów do zawodu. O sukcesie w końcowym rozrachunku przesądziły wizja, pasja, wiedza, talent, energia i odrobina szczęści - komentował prof. Piotr Sobota, przewodniczący Komisji Konkursowej - Tematyka nadesłanych prac doktorskich obejmowała zagadnienia związane z projektowaniem i modelowaniem receptorów w celu odkrycia nowych oryginalnych leków, opracowanie technologii wytwarzania postaci leku i białek fluorescencyjnych. Natomiast prace magisterskie to szerokie spektrum różnorodnych badań: hodowli tkankowej dla transplantologii, technologii tabletkowania, poszukiwania nowych leków, ekstraktów oraz bioogniwa paliwowego.

---
Serwis BioTechnolog.pl sprawuje patronat medialny nad BioForum 2010.