ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Bioinnovation Internatinal Summit 2011 w październiku - w wydaniu naukowym!

Bioinnovation Internatinal Summit 2011W Konferencja Bioinnovation International Summit odbędzie w dniach 21-22 października 2011. Warto aby tę datę w swoim kalendarzu zapisali naukowcy i doktoranci, szczególnie Ci zainteresowani prezentacją plakatów naukowych prezentujących aplikacyjne projektu badawcze mogące zainteresować inwestora. Termin zgłoszeń prezentacji plakatów mija 10 września, a zainteresowanie już jest duże. Wagę tej konferencji podkreślą liczne prestiżowe patronaty oraz fakt, że w finansowanie poza Miastem Gdynia i Gdańskiem włączyło się również Ministerstwo Nauki.

Wszystko zaczęło się od Bioinnowacji w 2007 roku. Wtedy grupa studentów biotechnologii z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku rozczarowanych rynkiem pracy i liczbą faktycznie biotechnologicznych firm w Polsce, postanowiła zrobić coś na własny rachunek aby zmieniać swoje najbliższe otoczenie.

Piec lat temu do Gdyni przyjechali przedstawiciele wszystkich liczących się wtedy funduszy Seed Capital zainteresowanych inwestowaniem w przedsiębiorstwa biotechnologiczne. Od tego czasu konferencje corocznie gromadziły blisko 150 uczestników z wszystkich regionów Polski. Bioinnowacje, jako jedna z nielicznych tego rodzaju konferencji dla naukowców w Kraju, zyskały wiernych uczestników. Ci, którzy jako studenci uczestniczyli w pierwszej edycji konferencji obecnie przyjeżdżają na konferencję jako doktorzy lub prezesi własnych firm biotechnologicznych. Zmieniło się też samo wydarzenie, którego międzynarodowy charakter spowodował, że przyjęło ono nazwę Bioinnovation International Summit.

„Stale dostajemy informacje od uczestników naszej konferencji o nowych firmach, które powstały zainspirowane naszym wydarzeniem. Obecnie wiemy, że działają już przynajmniej cztery takie firmy biotechnologiczne” - mówi Marek Kuźbicki, prezes PRO-SCIENCE Polska Sp. z o.o.

W tym roku odpowiedzialność za organizację konferencji spoczywa na powołanej przez firmę PRO-SCIENC.eu fundacji Centrum Transferu Technologii Synergy. Firma PRO-SCIENC.eu nadal będzie wspierała wydarzenie zarówno pod względem finansowym jak i organizacyjnym czuwając nad jego wysoką jakością.

„Duże zainteresowanie zeszłoroczną sesją plakatową podczas konferencji oraz liczne komentarze ze środowiska naukowego sprawiły, że w tym roku chcemy zwiększyć możliwości prezentacji aplikacyjnych projektów naukowych.” – mówi Szymon Ciesielski, koordynator sesji plakatowej Bioinnovation International Summit 2011.

Organizatorzy zapraszają zainteresowanych naukowców do prezentacji posterów dotyczących aplikacyjnych projektów badawczych z zakresu m.in.: biologii, medycyny, biotechnologii, farmacji, chemii, fizyki. Termin rejestracji prezentacji plakatów na stronie www.bioinnovation.pl mija 10 września.

Prezentacja plakatu naukowego to nie tylko okazja do zdobycia dorobku naukowego podczas konferencji. Ze względu na specyficzny charakter wydarzenia jest to również szansa na nawiązanie kontaktów z inwestorem. Dzięki zaangażowaniu Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed po raz pierwszy prezentowane postery będą oceniane przez radę naukową w międzynarodowym składzie. Prof. dr hab. Ewa Łojkowska, dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, ufundowała również nagrodę dla zwycięzcy sesji posterowej.

„Bardzo cieszy nas wsparcie Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, który już od blisko 5 lat jest zawsze z nami.” Mówi Marek Kuźbicki – prezes PRO-SCIENCE Polska Sp. z o.o. – odpowiedzialny za program wydarzenia. „Konferencja, którą organizujemy angażuje często czas wolny studentów i pracowników tej uczelni, którzy przy okazji mogą zdobyć też nowe doświadczenia i kontakty, bezcenne w biznesie. Mam nadzieję, że już wkrótce zaowocuje to pojawieniem się nowych firm biotechnologicznych wywodzących się z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.”

Możliwa będzie też prezentacja komercyjnej oferty badawczej Instytutów oraz zespołów naukowych. Przygotowano również miejsce dla firm zainteresowanych prezentacją swojej oferty w formie wystawy podczas konferencji.

Pomorski Park Naukowo Technologiczny dysponuje ograniczoną ilością miejsca wystawienniczego, ale w miarę możliwości jest ono udostępniane dla firm na preferencyjnych warunkach. Wprawdzie nie jest to wydarzenie w konwencji targów lecz konferencja, jednak daje ono firmom nawet lepsze możliwości bezpośredniego kontaktu z ambitnymi naukowcami, którzy realizują własne projekty badawcze.

Z założenia wydarzenie nie jest nastawione na zysk, a wsparcie finansowe inicjatywie zapewniają Gdańsk oraz Gdynia. W tym roku cześć kosztów pokryje również Ministerstwo Nauki, które doceniło wagę konferencji w kreowaniu postaw przedsiębiorczych naukowców. Dzięki temu opłata za udział w konferencji jest symboliczna, a koszt stoiska firmowego czterokrotnie niższy niż na porównywalnych wydarzeniach.

Autor: Fundacja Centrum Transferu Technologii Synergy

---
Serwis BioTechnolog.pl sprawuje patronat medialny nad konferencją Bioinnovation Internatinal Summit 2011.