ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Biosensor

jest to czujnik, kórego element biologiczny oddziałuje z substancją oznaczaną, a efekt jest przekształcany przez zespolony z nim element niebiologiczny (transduktor) na sygnał elektryczny.

Biosensory są urządzeniami zminiaturyzowanymi, co niesie za sobą zmniejszenie czułości. Są wykorzystywane m.in. w badaniach środowiska, analityce medycznej i kontroli procesów technologicznych.

Ogólne różnice w budowie biosensorów dotyczą elementu biologicznego oraz transduktora.

Ze względu na sposób przekształcenia sygnału (transdukcji) wyróżnia się biosensory:
- potencjometryczne
- woltametryczne i amperometryczne
- optoelektroniczne
- piezoelektryczne
- termistorowe

Elementem biologicznym biosensora może być enzym, przeciwciała, żywe mikroorganizmy, tkanki rośline lub zwierzęce.

Przykładowy biosensor: czujnik amperometryczny glukozy, w którym glukoza jest zamieniana przez umieszczoną w biosensorze oksydazę glukozy w reakcji:
glukoza + O2 -> kwas glukonowy + H2O2

Detekcja odbywa się przez pomiar spadku ilości redukowanego tlenu na elektrodzie platynowej Clarka.